האם זוגיות היא דבר טבעי?

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת דברים תשפ"ג
עם ישראל נמצא רגע לפני הכניסה לארץ ישראל. משה רבנו מכין את עצמו לפרידה מהעם ולהכנתם  לכניסה לארץ. כחלק מהכנת העם משה רבנו חוזר על כל התור באופן מכוון. כלומר, כל הפרשה מכוונת לנקודה אחרת שנוגעת להכנה לקראת הכניסה לארץ ישראל ולפרידה ממשה.
נתבונן בנקודה מעניינת ביותר. בפרשה מוזכרים כמה וכמה מפגשים של בני ישראל עם אומות אחרות, המפגש עם האמורי, סיחון, מואב, שעיר ובני עמון. פעמים שהמפגש הסתיים במלחמה, ניצחון או הפסד או בעקיפת אותה אומה. על אף שהמעשה בפועל היה של בני ישראל משה רבנו מדגיש כי מאחורי הקלעים בכל ניצחון של בני ישראל ישנו סיוע מה'. ומאידך חס ושלום יש פעמים שמאופיינים בחוסר בעזרה משמיים וממילא כשלון והפסד.
מדוע משה רבנו מקפיד לתת לנו את המבט הכפול הזה על המציאות?
עד הרגע הזה בני ישראל התנהלו במדבר תחת השגחת ה', תחת ענני הכבוד וכל דבר שהם חוו היה נס אחד מתמשך: בארה של מרים, ענני הכבוד, השליו ועוד. ברור לעם שכל ההתנהלות היא בהשגחת ה'.
כעת כשבני ישראל מתחילים לעשות מכח עצמם ישנה סכנה גדולה מאד שישכחו שכל המציאות היא מכח ההשגחה והאמון האלוקי. לכן משה רבנו מקפיד לספר את הסיפור של עם ישראל עם המבט הכפול.
המבט הכפול חיוני לכל אדם במהלך חייו ובמיוחד למערכת הזוגית וההורית.
כל זוג שבונה את ביתו הוא התממשות נס. המהר"ל מפרג מדגיש בספריו כמה פעמים שהמערכת הזוגית אינה דבר טבעי בבחינת יצירת קשר זוגי לאורך שנים במחויבות זה לזו. זוהי מציאות לא טבעית וממילא כשהיא מתגלה היא בחינה של נס. ככל שהזמן עובר, הזוג רואה את הזוגיות כמציאות ברת קיימא והמבט הניסי מתעמעם והולך. אז התחושה והמחשבה שהזוגיות היא תוצר בלעדי של מחשבותינו ומעשינו משתלטת על כל אחד מבני הזוג. במצב כזה מתרבים הכעסים והתסכולים. הראיה שכל מה שמתרחש בקשר הזוגי הוא תוצר של מעשי כל אחד מבני הזוג הוא מחד נכון וטוב בכדי שבני זוג ייקחו אחריות על הנהגת הבית, על מעשיהם ומילותיהם. אך יחד עם המחשבה הזו הם צריכים להתמלא במבט שכל מה שהם עושים נעשה מתוך שותפות עם הקב"ה.
בכדי להצליח בני זוג צריכים להיות בתודעה שהם צינור וכלי דרכו הקב"ה מתגלה בעולמו. לכן אם מתגלים קשיים מעבר לטיפול המקצועי בעצם הקשר, ישנו צורך לעבוד על התודעה, שכל מה שאנחנו עושים הכל מצריך סייעתא דשמיא. במבט כזה יש הרבה יותר ענווה בקשר ותפילה שתהיה ברכה במעשי ידינו ושנכוון את מעשינו לטוב ולא רק בטוב שכל אחד חושב לעצמו.
בהצלחה
 אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com