השב באמון והיכולת לתקן

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת משפטים תשפ"ג
פרשת השבוע, מלאה בהוראת הדינים בהקשרים שונים. דיני שומרים, דיני מזיק את חברו, דיני עבד עברי ועוד. כל קבוצה שכזו מגדירה את המציאות איך ומתי יחול הדין.
פרשת משפטים כשמה כן היא חכמינו אמרו משפטים שהם קשים כגידים. הפרשה מלאה "מידה כנגד מידה". אם האדם ינהג כך, אזי דינו יהיה בהתאם. חוץ משני מצבים בהם מופיעה דווקא מידת החסד לפנים ממידת הדין.
דווקא במציאות שבה אדם הורג את חברו שלא בכוונה ובמצוות השבת אבידה. בשני מצבים אלו התורה מצווה את האדם ציווי שכולו חסד, ההפך ממידת הדין.
אדם אשר הורג את חברו בשוגג בלא כוונה, התורה מצווה להקים עיר מקלט שינוס אליה. בהמשך, התורה מבארת שעיר המקלט היא עיר שבה אותו הורג בשגגה שוהה בה עד מות הכהן הגדול. בעיר  האדם עובר תהליך של שינוי, תיקון, הוא חוזר בתשובה על המעשה החמור כל כך. ההיגיון היה אומר שעל מעשה כזה אין סליחה ואין כפרה, אך התורה מדריכה אחרת.
הנושא השני הוא מציאת אבידה ועזרה לחמור שונאך הרובץ תחת משאו. שוב ההיגיון האנושי שיש הכרח לתת דרך תיקון. כאשר אדם, מתוך חוסר תשומת לב איבד את דבר מה אזי יש הכרח לתקן את המצב ולהחזיר את האבידה.
אנחנו היום בעולם תרבותי של מידת הדין בכל מימדי החיים. גם במישור הזוגי. ישנן פעמים שבין בני זוג ישנו שבר באמון, אחד מבני הזוג מתנהג בחוסר אמון. לכאורה, מתוך מבט של מידת הדין, מידה כנגד מידה, האמון נשבר, המערכת הזוגית נשברת. בדיוק כאן צריך להביט על הכוונה ולא על הנעשה בפועל. כלומר, האם שבירת האמון נעשתה בכוונה תחילה? ובכל מקרה, צריך לנסות ולפתוח פתח, לאפשר לאחות את השבר מתוך אמון גמור ביכולת התשובה.
לעיתים נדרשת הכוונה מקצועית, נדרש לקבל ליווי ועזרה וחשוב לא להתייאש מלנסות לתקן.
אני פוגש המון זוגות שנפערה ביניהם תהום, נוצר שבר באמון והם על הסף פירוק החבילה. לעיתים בדקה התשעים הם מנסים לתקן וב"ה ישנם ניסים, אך הכל תלוי ראשית באמונה שאפשר לתקן.
יהי רצון שתהיה לכולנו אמונה כנה ביכולת לתקן.
 
 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com