בעל ואישה - אח ואחות?!

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת תולדות תשפ"א
לאחרונה עסקנו במגמת הניגודיות שבפרשות השבוע, גם הפרשה שלנו טומנת בחובה ניגוד ומתח בין דמותו של יצחק אבינו לבין דמותו של אבימלך ובין יעקב אבינו לבין עשיו אחיו התאום.
כאשר עשיו חוזר עייף מן השדה, הדבר היחידי שמטריד אותו זה "הרגע". "...הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי...", ולאחר שבא על סיפוקו בז לבכורה. ומולו יעקב מוטרד מהבכורה דבר הרבה יותר רחב.
אבימלך מעונין ברבקה, ככלל אנו מבחינים בדפוס שהיה מקובל מאוד בעולם העתיק, המנהיג מרגיש שהכל הוא שייך לו, החל מרכוש, בהמות ואף נשים בעולות בעל הבאים לחסות בצל אותה הממלכה.
לעומת אבימלך, יצחק רואה את הקשר בינו לבין רבקה לא רק במישור הכיבוש האישי כמו אבימלך אלא היא גם "אחותי".
הניגוד מתבלט אצל אבימלך ואצל עשיו ע"י קו מנחה מאוד ברור - האדרת והעצמת "האני", קנאה ובוז לכל היתר.  לעומת יצחק ויעקב אבותינו שהקו המנחה שלהם הוא כבוד, הכרת הטו,ב "צחוק" וכו'.
ישנה ראיה הרבה יותר רחבה מאשר הנכחת ה"אני".
התבוננות יותר מעמיקה ביחסי יצחק ורבקה מגלה קשר זוגי מיוחד ועמוק שיכול להוות דוגמה גם לנו ולצאצאנו.
העולם מרבה להסתכל על הקשר הזוגי דרך משקפיים מאד צרים.
הקשר חתום במתח שיש בין המינים, לכן כועס אבימלך כאשר הוא כמעט ונכשל ולוקח את רבקה מבלי לדעת שהיא בעולת בעל. כל מה שהוא רוצה זה לכבוש את רבקה כפי שכל מנהיג חבורה של בעלי חיים רואה את כל הנקבות כשלו.
אך יצחק מחדש, שעיקר הקשר בינו לבין רבקה מבוסס על דבר אחר, דבר יותר עמוק.
"ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם אחרי אמו"
יצחק חש לרבקה בתחילה רגש של נחמה, של אהבה - רגש רוחני לא רכושני. בהמשך, יצחק רואה ברבקה אחות כפי שמופיע בשיר השירים "אחותי כלה". המשמעות של המילה "אחות" כאן היא לשון אחווה, איחוד.
הקשר הזוגי בעם ישראל הוא קשר שמורכב מרבדים רבים, רובד אחר רובד. ככל שבני זוג יעמיקו באופן מודע את הקשר ביניהם לאור הרבדים הללו, כך הקשר יהיה עוצמתי יותר.
ישנו רובד של רעיםחברים, מלשון חיבור, ישנו רובד של איחוי-איחוד, מלשון אחים האהובים. ישנו רובד של מפגש בין שני אישיות יחסי אישות וגם יש קשר שהוא בין הגבר לאישה.
כל רובד מעמיק את הקשר לרובד שלם ועמוק יותר.
אז הקשר אינו פרקטי בלבד, אלא מתפתח קשר רוחני המכוון לקשר עמוק ושלם בין שניים.
כאשר המבט הוא אגוצנטרי והיחסים הם לעומתיים, בהם כל אחד כובש את זולתו הרבדים רדודים מאוד, אך כאשר הקשר מבוסס על רצון של אחדות, רצון לבנות בניין משותף שיחזיק המועט את המרובה, אז מתפתחת תקשורת בין בני הזוג באופן הדדי ללא מלחמות האגו.
העיקר הוא הרצון לרומם את הקשר ולהביא אותו באופן מודע למיצוי היפה ביותר מתוך תחושת הביחד


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com