הקריאה הזוגית

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת ויקרא תשפ"ג
פרשת השבוע פותחת באופן ייחודי, "ויקרא אל משה" ולא "ויאמר" או "וידבר" אלא "ויקרא". רש"י מבאר שהפתיחה הזו היא דוגמה לכל שאר הפניות של ה' למשה. "לכל דברות ולכל אמירות ולכל ציווים קדמה קריאה לשון חיבה...". כלומר, הקריאה המיוחדת מבטאת חיבה, לא סתם אמירה, אלא פניה מכוונת.
אם נתבונן בקריאה הזו, נראה שהמקום הנוסף בו נקטה התורה הוא אצל אדם הראשון. כפי שכתוב "ויקרא ה' אלוקים אל האדם ויאמר לו איכה". בשני המקומות ישנה קריאה בעלת תיאור שכביכול ה' יוצא מאחורי הפרגוד ופונה אל האדם ומאידך משה מקשיב ומקבל את הדיבור האלוקי.
אך ישנו הבדל בין שני הפעמים, המילה "ויקרא" בספר בראשית נכתבת עם א' גדולה משאר האותיות במובן הגרפי ואילו אצל משה רבנו האות א' היא א' זעירה, קטנה משאר האותיות. מה הדבר בא ללמדנו.
כל קריאה היא פנייה לעבר הזולת, אך זה לא מספיק, בכדי שייווצר קשר הזולת חייב להיות מוכן להיקרא.
בספר בראשית האדם הראשון מתחבא מפני ה' בשל מעשיו, הוא לא מוכן להיפגש עם השכינה, לכן האות א' גדולת מימדים. אם האדם היה מלא בענווה הראויה הוא לא היה חוטא מראש ואולי לא היה מתחבא מפני השכינה. ולעומת זאת משה רבנו העניו מכל אדם מוכן להיקרא אל השכינה בכל עת לכן הא' היא זעירה.
הרעיון הזה נכון לא רק כלפי המפגש עם השכינה אלא לכל מפגש בין שניים. בכדי להיפגש ישנו צורך לצאת כל אחד מתוך עצמו לעבר הזולת. לעבור גשר וירטואלי לעבר עולמו של הזולת. זה דורש הן מהקורא לזולת והן ממי שקוראים לו.
לכן, תחילה צריך שיהיה רצון לצאת כל אחד מעולמו שלו ולשם כך צריך הרבה בטחון על מנת שלא להיפגע.
לדוגמה, אפשר שבתוך כדי דו שיח על נושא טעון בין בני זוג, האחד מבני הזוג ירגיש שאין לו מקום לבטא את דעתו בשל התנגדות צפויה מהזולת. לכן, בכדי להביע את עצמו הוא צריך ביטחון וגבורה שגם אם אין הסכמה, עדיין אפשרי לגשר על הפער. ומנגד גם הזולת צריך לצאת מעצמו,  מדעותיו המקובעות, להקשיב ולתת מקום.
נוסף לכך הקריאה צריכה להיות מכוונת ולא סתמית.
בצבא לא פעם קוראים איש לרעהו בשם משפחה, לא שם מכוון אלא משהו כללי. אך כאשר רוצים לקרוא לבן זוג, לה' צריכה להיות פניה מכוונת.
הפניה מורה על כוונת הקורא ומגיעה ללב השומע. הרעיון הזה מתומצת בפס "קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראהו באמת". עולמנו מלא בקריאות אל החלל ולכן אין קשב ואין קשר בין אנשים וציבורים שלמים, אך אם נשכיל ללמוד לצאת מעצמנו בכנות ובענווה לעבר הזולת במטרה להקשיב ולתת מקום, בוודאי יהי קשר כנה ואמיתי.
יהי רצון שנצליח


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com