הפרטים הקטנים

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת במדבר תשפ"ג
עם ישראל מתכונן למסע הגדול לעבר ארץ ישראל. הפרשה משרטטת את מפת המחנות ומפת המשפחות, ואף את המקום ביחס לאוהל מועד, הפרשה מונה את אלו המתאימים לצבא.
מתעוררת  השאלה מדוע ה' מצווה את משה ובני ישראל למנות את ישראל הרי ידוע ש"אין הברכה שורה אלא על דבר שסמוי מן העין" ואילו דוד נענש מפני שהוא מנה את בני ישראל?
חכמינו ביארו וכך מביא גם רש"י שמפאת חביבותם של ישראל הם נמנו. מה זאת אומרת? בעצם מלמדים אותנו חכמים שאפשר למנות באחת משתי כוונות ותנועות נפש. האחת בכדי שהמונה ירגיש עשיר ורם מעלה לאחר המניין, כאשר יתבונן מה מניין המפקד שלו. אך אפשר לראות במניין כדרך לייחד כל אחד מהנפקדים, כל אחד יחיד ומיוחד כמו שאנו אומרים בפיוט בימים נוראים כבקרת רועה עדרו הרועה המבקר את עדרו עושה זאת מתוך תשומת לב כי כל בהמה בעדר חשובה לרועה.
זהו עומק הערת חכמינו, ה' מונה את ישראל מתוך חביבותם וחשיבותם ובמניין כזה הברכה שורה. הרעיון הזה הוא חשוב מאין כמותו בחיים בכלל ובמערכת הזוגית בפרט.
בחיים אנו נוטים לראות את המציאות כמובנת מאליה וממילא לא מתייחסים לפרטים הקטנים, אנו רואים ביתר קלות את החסר לנו, את מה שלא הולך כפי שציפינו ומתמלאים באנרגיה שלילית וביקורתית.
ילדים נוטים לראות את הפרטים הקטנים ולרוב שמחים בפרטים הקטנים.
לדוגמא כשיש שמחה בבית הכנסת וזורקים סוכריות, הילדים תופסים את הסוכריות ואח"כ יושבים ומונים וחוזרים ומונים את אוסף הסוכריות ומתמלאים בשמחה. כך אפשר להתבונן על החיים בכלל ובמיוחד על הזוגיות. אפשר לראות את מה שחסר כעיקר ואת מה שיש (לרוב זה העיקר) כמובן מאליו או כטפל. ומאידך אפשר לראות את מלוא הפרטים הקטנים ולהתמלא בשמחה על "היש" ומכח זה להתבונן על החסר.
המבט הזה מכניס דברים להקשר נכון ולפרופורציות הנכונות, ומאפשר בטחון. מבט כזה מעורר לטפל בחסרונות ובמה שאינו כשורה.
הפרטים הם חשובים ולכן ישנו רצון לתקן את מה שעדין לא מושלם או מתוקן. שינוי המבט הוא חשוב ביותר הן לביטחון של הקשר הזוגי והן לבריאות הנפשית בכלל.
בהצלחה במניית הפרטים הטובים בחיים שהם לרוב העיקר בחיים.
 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com