המסע הזוגי אל "הארץ המובטחת"

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת לך לך
בפרשת לך לך אנחנו פוגשים בדמותו של אב האומה. אברם הוא "אב המון גוים". דמותו של אב האומה אינה מאירה רק את האומה הישראלית, אלא את העולם כולו.
בשונה מנח, המפגש עם אברהם אבינו לוקח אותנו אל מרתק דרכו אנחנו נחשפים לקווי דמותו של אברהם אבינו.
המסע מתחיל מניתוק ועזיבה של מקום המולדת, מבית ההורים אל "הארץ אשר אראך", אל הלא נודע. אותו לא נודע שבעת היציאה למסע ייוודע בעתיד. היעד יתגלה כאשר אברהם אבינו יהיה מוכן "לראות". נדרש מאברהם אבינו הרבה אומץ ואמונה בכדי לצאת למסע, ונוסף לאלה אברהם זקוק לכשרון הראיה, ההתבוננות ושימת הלב.
מניין הבטחון לאותו האומץ שמפגין אברהם?
לכל אורך הדרך אברהם אבינו, עוצר מקים מזבח ומתחבר לשכינה. מכל עצירה כזו אברהם אבינו מקבל כח. בחלקן של עצירות אלו הקב"ה מתגלה לאברהם ומבטיח לו בין היתר, הבטחה על הולדת יצחק ועוד.
הבטחון נובע מהתמדת הקשר בינו ובין ה' המתגלה אליו.
היציאה של אברהם היא לא רק עזיבה של בית אביו אלא גם הליכה לעבר יצירה של עולם אחר, עולם חדש "...והיה ברכה, ואברכה מברכיך ומקללך אאור ונברכו בך כל משפחות האדמה".
בהמשך הפרשה מתוארת המריבה שבין רועי אברהם לרועי לוט . לאברהם אבינו ישנה הצעה מפתיעה "אל נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רועי ובין רועיך כי אנשים אחים אנחנו. ...הפרד נא מעלי...". דווקא בגלל "שאנשים אחים אנחנו" - צריך לפעמים להיפרד.
בחיי כל אחד מאיתנו יש בחינת אברהם. כולנו יוצאים בחיינו למסע, אפשר לראות את המסע כשכפול של מסע ההורים, דבר שמעיד על היותנו אנשים מסורתיים. אך אפשר להבין שמגמת האדם ומגמת כל זוג היא לצאת למסע עצמאי, מסע חדש שלא היה בעולם.
להיות מוכנים לעזוב את כל מה שבאנו ממנו ולסלול דרך חדשה - מסע כזה דורש הרבה אומץ והרבה גבורה. המסע לאורכו מלווה בהתבוננות, בחיפוש "את הארץ אשר אראך", המסע מלווה בעצירה והקמת מזבח בתחנות השונות שבדרך.
המזבח הוא ההתבוננות. לאור מה אנחנו כזוג צועדים? במה המסע שלנו מהווה חידוש ביחס לבית ההורים? האם החידוש נובע מנתק מהעבר? מבית ההורים? במסע כזה לפעמים ישנן תחנות בהן הולכים יחד כמו אברהם ושרה שלא נפרדים, גם פרעה מבין שאת הזוג הזה אי אפשר להפריד. לעיתים יש צורך שדווקא אנשים "ייפרדו" קצת בכדי לתת מקום לכל אחד, מקום ואופן ביטוי. אך ההיפרדות היא לא נתק חלילה. (כשם שאברהם חש לעזרת לוט בשעת הצורך).
התנועה בה נעים במהלך המסע של החיים הזוגיים מאפשרת להתקדם בתנאי שיש התבוננות המאפשרת לראות את ה"ארץ אשר אראך". התבוננות כזו חשובה במיוחד בחיים שלנו שמלאים בקונפורמיסטיות ובנורמות.
לכן כל זוג חייב לאמץ תנועה שונה כלפי החיים הזוגיים, מבט שלא כבול לפי הנורמות, אלא מבט המתאים להם.
העיקר להתבונן ולא לתת לחיים לעבור מתוך סתמיות וחוסר תשומת לב.
בהצלחה


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com