השמחה שבזוגיות

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת כי תבוא תש"פ
פרשת השבוע מתארת את הברית שעם ישראל יכרתו עם ה' בכניסה לארץ ישראל.
כאשר עם ישראל יכנס לארץ חלקו יעמוד על הר גריזים וחלקו יעמוד על הר עיבל ובתווך, ביניהם יכרתו ברית. המעמד הוא מעמד המקביל למעמד קבלת התורה. מעין אשרור ה"חתונה" בין כנסת ישראל וה'.
לברית הזו ישנן השלכות הנוגעות לברכות וקללות.
הברכה והקללה הם התוצאה או ההשלכה של הקרבה ולהיפך הריחוק מה'.
הברית של כנסת ישראל עם ה' בהרבה מקומות נדמית כקשר זוגי, כך שאפשר להתבונן על פרשת הברכה והקללה וללמוד מהי המשמעות העמוקה של קשר זוגי. כלומר, מהי התוצאה לקרבה ולהיפך לריחוק. מהי המשמעות העמוקה של המושג זוגיות.
ברצוני להתעכב על שלוש נקודות בפרשה.
אחת הברכות שה' מברך את ישראל כביטוי לקרבתו אליהם ולנאמנותם של ישראל איליו היא: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך" - עם ישראל מיצגים את ה' בעולם, אנחנו מגלים את כבודו.
בקללות המופיעות עקב ריחוק עם ישראל מופיע "והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים אשר ינהגך ה' שמה", כלומר הריחוק מביא לבוז - הפך הכבוד.
בהמשך מופיע פסוק מפתח בהבנת היחסים בין כנסת ישראל וה': "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקך בשמחה ובטוב לבב מרב כל, ועבדת את אויבך...".
כלומר, כאשר אין שמחה במערכת היחסים בין עם ישראל לקב"ה אזי אין כבוד, אין תחושה שגאים להיות בקשר ואז התוצאה היא חורבן ונתק וכל אוסף הקללות. לעומת זאת, כאשר יש שמחה, מרגשים מכובדים בקשר עם ה', אזי כל מלוא הברכות מושפעות על עם ישראל.
ניתן ללמוד רבות מהמתואר בפרשת השבוע בהבנת זוגיות ובתיאור הפסגות שהיא יכולה להעניק לכל אחד מבני הזוג.
להיות בקשר זוגי מחד זה לוותר על "הלבדיות" אך מנגד זה להרוויח את תחושת הכבוד.
מסופר על רבי עקיבא שכאשר הוא חזר אחרי שנים בהן הוא הפך למנהג קהילה הוא אמר לתלמידיו "שלי ושלכם, שלה הוא". רבי עקיבא רואה את עצמו כמי שמייצג את אשתו בכל אשר הוא עושה. על זה הוא מכבד אותה ורואה בה את נקודת המהות. הוא לא רואה את בגדיה המרופטים, אלא את המהות.
זוגיות היא היכולת לשמוח בעובדה שכל אחד מכבד את הזולת בכך שהוא קשור אליו ובכך נותן ביטוי למהות שלו.
חכמינו ביטאו את זה באמרה בפרקי אבות: "איזהו מכובד המכבד את הבריות".
לכאורה היה צריך להיכתב "איזהו מכובד מי שמכבדים אותו". אלא, שלא המכובד הוא זה שיודע לראות בזולת את המהות ולשמוח בזה. "וכמי הפנים לפנים כן לב האדם" - כפי שאתה מתבונן על הזולת כך יסתכלו עליך.
זוגות יקרים התבוננו במהות החיובית של בן הזוג, שמחו בה ותנו לזולת להרגיש כמה אתם שמחים באותן תכונות מהותיות.
אל תהיו מלאי ביקורת ואז תזכו להרבה כבוד.
תחת אשר לא עבדת בשמחה ובטוב לבב


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com