הכנה למפגש זוגי

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת ויקרא תשפ"ב
השבת אנו פותחים בספר חדש, ספר ויקרא. עם ישראל כבר אחרי הקמת המשכן, מקום המפגש והתוועדות של כנסת ישראל עם ה'. אבל איך נפגשים? ספר ויקרא עוסק בהדרכה לתורת הפגישות ובין היתר עוסקת בנושאים איך נפגשים? מה נדרש בכדי שהפגישה תהיה מועילה ותקרב? סוגי הפגישה השונים וכו'.
הפעם אתמקד בכמה יסודות העולים מהפרשה שלנו ובוודאי מתאימים גם להתנהלות הזוגית.
הפרשה פותחת בקריאה אל משה, "ויקרא אל משה וידבר ה' אליו...". התורה מתארת את התוכן הדיבור ובנוסף גם את המסגרת לדיבור, אותו המרחב שהדיבור מתרחש בתוכו. הקריאה "אל" יוצרת מרחב בטוח שבו נמצאים שניים, הקורא ונשוא הקריאה. המרחב הופך להיות מיוחד.
לאחר מכן התורה מתארת סוגים שונים של קורבנות, "אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן...לרצונו לפני ה'". התורה מתארת את המגוון של סוגי הקרבנות ובנוסף גם את העובדה שהאדם בוחר את הקרבן והוא צריך להיות ברצונו ולא בכפיה. הקורבן מבטא את בחירתו החופשית של האדם להתקרב לה'.
בהמשך, התורה מדריכה "כל המנחה אשר תקריבו לה' לא תעשה חמץ כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו...", לעומת  "וכל קרבן מנחתך במלח תמלח...".
מסבירים חכמינו שדבש ושאור הם ביטויים לביטויי קצה הן של הממתיקים והן של העשייה האנושית. לעומת המלח שזו בריאה פשוטה וטבעית. המפגש עם השכינה מצריך כנות ופשטות בלא החצנה, האדם מגיע לפגישה כמו שהוא בלא תוספת האדרה.
לבסוף, הקרבן מצריך סמיכה כלומר, הבעלים מבטאים בסמיכה לקיחת אחריות ובעלות על הקרבן, הסמיכה יוצרת קירבה בין הבעלים לבין הקרבן שהוא מביא, ההקרבה אינה דבר טכני בלבד.
כל העקרונות הללו שייכים גם במפגש זוגי - בין אישי.
ראשית, לכל מפגש נדרשת קריאה ייחודית, המפגש לא נעשה כלאחר יד, כמובן מאיליו. בני זוג הם מיוחדים זה לזו. חשוב לתרגל קריאה מתוך עין טובה ולא קריאה מתוך הקפדה.
כל מפגש צריך לכלול רצון ומכוונות מתוך בחירה. אנחנו נפגשים כל יום מתוך בחירה ולא מתוך תחושה של גורל כי אנחנו נישאנו פעם. הכנה לפגישה מעניקה עומק למפגש גם אם המפגש הוא קצר כדוגמת שתיית כוס קפה במשותף. כשנזכה כך להתבונן על המפגשים הזוגיים הזוגיות תהיה מאד דינמית ומתפתחת.
חשוב לבוא לפגישה זוגית מתוך כנות ופשטות ולא מתוך מוחצנות ועשיית רושם, לכן לא נתנהג "בקצוות" כדי לרמוז לזולת משהו אלא נבוא מהמקום הכנה ביותר.
המפגש זוגי הוא תמיד באחריות שני בני הזוג, המפגש מצריך "סמיכה" של שני בני הזוג ולא הטלת האחריות ביניהם.
בהצלחה


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com