יצר הכיבוש בין בני הזוג

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת לך לך תשפ״א
אפשר להתבונן בכל ספר בראשית ולראות תימה (ישנה תמיהה) שעוברת כחוט השני בכל הספר. לדוגמה ספר בראשית הוא ספר תולדות האדם, תולדות האנושות. בספר ישנם פרקים בהם ישנה אתנחתא, אך הספר עוסק ברובו בכרוניקה של העולם.
כמו כן, אפשר לראות בספר שישנן פרשות שבהן מופיע דבר ובפרשה שלאחר מכן היפוכו של הדבר. לדוגמה: בפרשה הקודמת נח אל מול דורו וכך הלאה.
בפרשה שלנו תפס את עיני ביטוי שמהווה ניגוד.
"ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. ואברכה מברכיך ומקללך אאור ונברכו בך כל משפחות האדמה״.
אברהם אבינו מחובר למושג ״ברכה״. כשמתבוננים במושג ״ברכה״ ומהן המשמעויות שלו, מסתבר שברכה היא היכולת לראות שאין מובן מאיליו וממילא לברך את המציאות.
הברכה היא בעצם התקשרות עם המקור להכל, המשמעות המילולית דומה לברכת הגפן - להרבות שפע. אי אפשר להרבות שפע מבלי להתקשר למקור השפע.
כך אברהם אבינו מקים מזבח בכל מקום איליו הוא מגיע. כאשר אברהם אבינו מנצח את מלחמת העולם בין חמישה המלכים לארבעת המלכים ומנצח, מגיח מלך סדום ומנסה לרקוח עסקה עם אברהם אבינו.
"תן לי הנפש והרכוש כך לך" - כאן מתבטא הניגוד לאברהם אבינו לא ברכה אלא כיבוש וניכוס לעצמי. תשובת אברהם אבינו חד משמעית "ויאמר אברם אל מלך סדם הרמתי ידי אל ה' אל עליון קנה שמים וארץ. ...ואם אקח מכל ..." אברהם אבינו רואה את עצמו מתוך ענווה - רואה התמונה הגדולה.
כך גם מופיע בתורה בהקשר לאבימלך המתבונן על העולם מתוך מבט אנוכי, ״הכל שלי״ - וממילא אין ברכה ובמקום שפע יש התכנסות.
הברכה מאפשרת לראות במבט, וברור שהמבט של ה"אני" במרכז מייצר צימצום.
כל הפרשה היא מסע בין הקוטב של ״היה ברכה״ ובין ״הכל שלי״ המצמצם את המציאות.
רעיון זה מאד חשוב כתשתית למערכת יחסים.
מערכת יחסים בין אישית שמבוססת על כיבוש הזולת במבט של הכל מגיע לי כמובן מאיליו ועוד, היא סוג של מבט שאינו באמת מאפשר קשר בין שניים.
אך קשר שבו הדברים אינם מובנים מאליהם, כאשר על הכל מברכים ומודים, מבט כזה מאפשר קשר כי הברכה מנכיחה את מברך ואת המתברך.
ככל שבני זוג נמצאים זה עם זו יותר זמן, כך מתקבעים התפקידים בריקוד הזוגי ומתקבעים הסתכלויות העוסקות במה כל אחד מוכן או לא מוכן לעשות. אז מתפתחת סכנה גדולה שמובילה להסתכלות בה אפשר לראות את הדברים כמובנים מאליהם, עד כדי כך  שגם את בן הזוג ובת הזוג אפשר לראות כמובן מאיליהם.
הקשר הזוגי לפעמים יורד לרמה חשבונאית. לדוגמה, אם האישה באה לקראת בעלה בדבר מסוים  בדרך קבע. היא עלולה לחוש שקופה ולא מוערכת כשלוקחים אותה כמובן מאיליו, אך ככל שבין בני הזוג תשרור הוקרה מתמדת, כך תתקיים ותשרור ברכה בה כל אחד ירגיש שהוא נוכח במערכת היחסים.
לכן, יש להתבונן בדברים ואף הקטנים ביותר כלא מובנים מאליהם.
בהצלחה
 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com