איך מתפייסים? - מבט זוגי פרשת קורח התשע"ח


כשקוראים את הפרשה היא מזכירה לנו סרט מתח, כשהעלילה היא ניסיון להפיכה שלבסוף נכשל.
ככל שאנו מלווים את משה רבנו, את ההפתעה האוחזת בו כשקרח, דתן ואבירם ומאתים וחמישים מאנשי העדה מטיחים בו את טענותיהם.
"וישמע משה ויפול על פניו".
אנחנו הצופים מחכים להכרעה, מחכים לראות איך משה רבנו, המנהיג שמוסר את נפשו על עם ישראל, יוצא מהמזימה להפילו.
איך ינוצחו ה"מורדים" וישוב השקט והשלווה בבית ישראל.
אך למרבה ההפתעה משה רבנו לא נוהג כמצופה, בכל שלב של העלילה משה רבנו מחפש דרך תיקון, העיקר לא להגיע לנקודת ההכרעה.
בתחילה בוקר "ויודע ה' את אשר לו", אחרי כן כאשר באים מאתים וחמישים מקריבי הקטורת, משה רבנו מחפש איך להניא אותם - אך לשווא.
הם נשרפים באש ה' , קרח ומשפחתו נבלעים באדמה, בני ישראל נסים מפחד שמא יפגעו.
משה רבנו לוקח את מחתות הקטורת של מאתים חמישים הנשרפים ועושה מהם ציפוי למזבח הקטורת ובכך ישנו תיקון, כפרה לאותם שחטאו.
בסוף הפרשה ישנם עדין אלו מבני ישראל המפקפקים במנהיגותם של משה ואהרון.
אז ה' מצווה את שבטי ישראל לקחת מטות למבחן מיוחד.
מבחן המטות שבודק איזה מטה יוציא ציץ? של איזה שבט?
בכל שלב שלכאורה מתקדמים בעלילה להכרעה חד משמעית, "נוק אאוט" באים משה רבנו והקדוש ברוך הוא ומורים על דרך תיקון.
מכאן אפשר ללמוד עד כמה הכרעות כוחניות בעם ישראל הן לא הדרך, אלא עולם של חסד, תיקון ותשובה.
נצח ישראל הכולל את כל בית ישראל .
כאשר יש מריבה או ויכוח בין בני זוג ישנה נטייה להכרעה.
"האמת צריכה לצאת לאור".
משה רבנו מלמד שהאמת ב"ה" הידיעה היא הרצון לתיקון, לא להכרעת הצד שכנגד אלא לתיקון.
העמדה הזו היא שונה בתכלית מעמדת ההכרעה.
זו עמדה ששמה אל מול עיניה איך ממשיכים הלאה יחד בטוב ולא איך מכריעים את הזולת, זו עמדה המחפשת עין טובה על הזולת, המנסה להבין את העמדה של הזולת מאשר להכריע.
לרוב עמדה כזו היא עמדה הרואה מורכבות, אך עם זאת מאפשרת גמישות ותיקון.
עמדה שכזו שמחפשת את אי ההבנה או את היתכנות הדעה של בן או בת הזוג.
חשוב שבין בני זוג תהיה תנועה המחפשת "תיקון ", תנועה המחפשת את "הווי דן כל אדם לכף זכות" .
כשמגיעים למצב שבו לא רוצים להכריע את הזולת, אלא ללמוד איך לחיות איתו למרות הכל.
אז הרצון הופך מרצון לתקן וללמד זכות לרצון איך מתפייסים.
להתפייס זו אומנות גדולה היא מתחילה שם אך מגיעה עד ששני בני זוג חשים את הכאב שהזולת עבר וכואבים אותו, אף על פי שאולי לא מסכימים איתו.
להתפייס זה להגיע למקום שכאבו של הזולת חשוב לי ולא משנה מאין בא הכאב.
יהי רצון שנזכה להיות בעלי עין כמשה רבנו שחיפש תמיד איך לתקן.
 אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!