היכולת הקשיב לזולת

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת וארא תשפ"א
פרשת השבוע מתארת עימות בין דמותו של פרעה ובין דמותו של משה רבנו ותגובת ה'. הניגוד הבולט מתמצא בנקודה מרכזית אחת - היכולת להקשיב ובמשמעות הנובעת ממנה.
הפרשה מתארת את משה רבינו כמי שמנסה לרומם את רוחם של ישראל ע"י כך שהוא מראה להם את מהלך הגאולה. העם לא יכול להקשיב לו "ולא שמעו אל משה מקצר רוח ומעבדה קשה". משה מצטווה "בא אל פרעה" ועונה לה' "הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה..." .
בהמשך הפרשה הקב"ה אומר למשה שימשיך לתבוע את יציאת בני ישראל ממצרים ומנגד פרעה יקשה את ליבו ולא יהיה מוכן להקשיב.
בכל פעם שפרעה מבקש ממשה להתפלל שיסורו המכות, משה מעתיר בתפילה, ה' שומע והמכות נפסקות. על אף מצגי השווא של פרעה, עדיין משה מקשיב לפרעה.
מהו שורש ההבדל בין ההתנהלות של פרעה ובין זו של משה רבנו?
משה רבנו מתבטל לקב"ה על אף הקושי האישי שלו בקבלת המשימה להנהיג את ישראל ולרומם אותם. בכדי לצאת מבית העבדים משה מתבטל לציווי האלוקי. הענווה הגדולה של משה והחיבור עם בורא עולם הם אלו שמאפשרים לו את הגמישות להשתנות ולנקוט בעמדה שונה מזו שהייתה לו קודם.
לעומתו פרעה הכבול בעולם מושגים של "אדונים ועבדים" אינו יכול להשתנות "ולוותר" על עמדתו ולנקוט בעמדה אחרת, כזו שיותר מחוברת למציאות העכשווית.
במכת הדבר אומרים לו חרטומי מצרים "אצבע אלוקים הוא זה" והמשתמע מכך שכדאי לחשב מסלול מחדש, אז בא פרעה אך עדיין לא מסוגל. לכן הוא גם לא מקשיב.
תנועת ההקשבה היא תנועה שבה המקשיב מחובר לחלוטין לזולת, הוא מחובר אליו בנוכחות עכשווית וממילא הוא יכול לשים לב למה שקורה ברגע הנתון. אך מי שחושב שהוא כבר מכיר את הזולת, היכולת שלו להקשיב מוגבלת ביותר.
גם בין בני זוג אתגר ההקשבה הוא אחד האתגרים הגדולים ביותר. בכדי להקשיב נדרשת תנועה נפשית המוכנה להיות קשורה למתרחש כעת במציאות הנוכחת ולא להתבונן על המציאות מתוך מבט  העבר.
כאשר מדובר בין בני זוג או בקשר של הורים וילדים נדמה לכל המעורבים שכבר הכל מוכר. הסיטואציה והאופן בו הזולת יגיב, "הכל כבר מוכר". אך זו טעות מרה, גם כאשר דפוסי ההתנהגות הם דומים למה שהיה בעבר כעת זה ענין אחר, שאולי נובע ממקומות אחרים.
המציאות משתנה כל הזמן ובכל רגע וכך גם בני אדם. להקשיב זה להיות נוכח באופן שלם, אז אפשר לצאת ממיצר "העבדות" של המבט והתודעה של מה שהיה נכון אתמול ושלשום למבט שרלוונטי כעת, כאן ועכשיו.
זו המשמעות של המושג תשובה. כלומר, לחזור בתשובה או להשתנות מתאפשר רק אם מאמינים שאפשר להתנתק מכבלי האתמול.
צריך הרבה גבורה ואמונה בכדי להבחין במגמת ההתחדשות ולהבין שכל יום הוא יום חדש שלא היה מעולם. הקב"ה מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית וכך גם אנו צריכים לשאוף להתחדשות המחשבה.
ההקשבה היא התנועה הפנימית לקראת אותה ההתחדשות.
בהצלחה


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com