מה הייעוד הבזוגיות?

הפרשה שלנו מסכמת את חייהם של שרה ואברהם, האב והאם של האומה.
טבעו של סיכום שהוא ממקד ומרומם לעבר מבט מהותי. נתבונן בסיכום חייה של שרה אמנו ואברהם אבינו וכך נצליח לראות מה מהותי בחיים ולשם מה כדאי לחיות.
התורה מסכמת את חיי שרה אמנו באופן יוצא דופן: "ויהיו חיי שרה, מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, שני חיי שרה".
התורה כוללת את שנות חייה אח"כ מפרטת את מספר שנותיה ושוב מסכמת. מדוע?
חכמינו ראו בכך רמז ששרה אמנו הייתה זקנה בשנים אך צעירה ברוחה ובמראה שלה. אם נתבונן בתיאור חיי אברהם שוב נראה תיאור מעניין, "ואברהם זקן, בא בימים, וה' ברך את אברהם בכל".
שוב בפסוק המתאר את חיי אברהם - ישנה כפילות.
בעל ה"שפת אמת" האדמ"ור השני לבית גור ביאר ביאור נפלא המשליך על הבנת מושג "החיים".
בעל ה"שפת אמת" אומר שהאבות מיצו את חייהם, הם לא חיו סך של שנים אלא הם חיו כל יום מחייהם עד תום.
כלומר, אדם רגיל חי את חייו ומתוך סך כל ימיו חלקם מנוצלים וחלקם לא. לחלק מימיו של אדם הייתה תכלית, יעד ומטרה ולחלק לא . בחלק מחייו הוא סתם חי, מעיין שורד את היום.
אך האבות חיו כל רגע מתוך ייעוד וממילא הם מיצו את חייהם.
החידוש הנפלא שהאבות והאימהות יכלו בסוף ימיהם להתבונן אחורה ומכוח התכלית שהייתה כנר לנגדם הם זכרו כל יום. ימי חייהם היו משמעותיים. לא רק סך הכל, אלא בכל יום מחייהם הם ראו מיצוי וניצול של הזמן. החיים זו היכולת לחיות את הרגע מתוך הקישור למכלול החיים.
כאשר ישנה מטרה גדולה שחיים על פיה, לכל רגע יש משמעות בהיותה חלק מהמטרה הגדולה. מהי מטרת העל של אברהם אבינו?
בהמשכו של הפסוק שהבאנו, אברהם אבינו שולח את זקן ביתו לחפש אישה לבנו ,ליצחק.
זה הרי מעורר תמיהה: אם ה' ברך את אברהם בכל, כלומר, לא חסר לו דבר. מדוע אם כך הוא טורח באופן קיומי לשדך את בנו? יתרה מכך יצחק אבינו אינו ילד הוא בהחלט יכול לדאוג לעצמו. מה התורה רוצה ללמד אותנו?
יש כאן מסר מאוד חשוב למטרת העל של החיים. האדם יכול לחשוב שעיקר החיים זו היכולת ליהנות מאיכות חיים. היכולת להשיג כל דבר אשר הוא חולם עליו. לשם כך האדם צריך להיות בעל אמצעים. האדם ירדוף עד קצה יכולתו כדי להיות בעל אמצעים.
באה התורה ומבליטה, על אף שאברהם אבינו היה בעל אמצעים, אחד שיכל להרשות לעצמו כל דבר שקיים תחת השמש, למרות זאת ייעודו היה לבנות את ביתו אחריו.
זה העיקר, כל השאר טפל, לשם כך הוא דואג איך יראה ההמשך, מי תהיה אשת יצחק ובכך תקבע את צביון בית שושלת אברהם.
החכמה בחיים היא לבחור ייעוד שירומם את החיים, ייתן להם משמעות מעבר לרגע מחד ויאפשר לחיות יעוד כזה בכל רגע ורגע.
אברהם ושרה בנו בית של יראת שמים וחסד, הן בכל רגע והן בראיית העתיד.
אחד המסרים שניתן ללמוד מהתנהלות ביתו של אברהם, הוא לחיות חיים משמעותיים מתוך בחירת ערכים נצחיים שאפשר לחיות אותם.
כל זוג יכול לשרוד את החיים, לצבור רכוש או קניינים שיועילו לרמת חיים של אותו הרגע. אך אפשר לבחור ערכים של נצח ועל פיהם לבנות חיים זוגיים. כך כל רגע וכל שלב בחיים מקבל משמעות. חשוב לעסוק בערכים אלו בכל תקופה מסוימת ולעורר שיח בין בני הזוג ובין שאר המשפחה ובייחוד עם הילדים.
בהצלחהאם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!