החלום הזוגי - כמופע החיים

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת בא, תשפ"ב
בתוך רצף הדרמה של המכות הניתכות על מצרים, בתוך המשא ומתן שמנהל משה עם פרעה ישנה פרשה הנראית לא קשורה. "ויאמר ה' אל משה ואהרן בארץ מצרים לאמר. החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה".
נגלה למשה יסוד הלוח העברי הלוח הירחי. מה הקשר של עניין ייסוד הלוח ההולך על פי הירח למהלך הדרמתי של יציאת בני ישראל ממצרים?
נכון שמיד אחר כך יש את הציווי ללקיחת השה בעשור לחודש, אך אפשר היה לתארך את לקיחת השה מבלי לפתוח מעין סוגרים ולעסוק בלוח הירחי.
בעל "השפת אמת" האדמו"ר השלישי לבית גור מעיר שהלוח אינו עניין שולי לגאולת ישראל אלא ענין מהותי מאוד. הלוח הירחי ההולך על פי הירח שונה מהותית מהלוח השמשי הנהוג היום כלוח האזרחי (הנוצרי) ומה שהיה נהוג אז במצרים. מעבר לפער שיש בין השנה הירחית שהיא קצרה מהשנה השמשית, לכן צריך כל כמה שנים לעבר את השנה ולהוסיף עוד חודש. הלוח השמשי הוא לוח שכביכול דבר במציאות לא משתנה בו, יום דומה לקודמו, חודש דומה לקודמו. בלוח הירחי החודש מתמלא מגיע לשיא ומתמעט ושוב מתחדש. כלומר, הלוח הירחי מכיל בתוכו את תנועת ההתחדשות. התחדשות היא הרעיון המרכזי של הגאולה. להיגאל זה בעצם להתחדש, לא להיות כבול. לא להיות כבול לחוק עיוור של הטבע, לא להיות כבול לאדם משעבד, לא להיות כבול לדפוסי התנהגות וכך הלאה. להיגאל זו התנועה המאפשרת לצאת ממצרים. יבוא השואל וישאל הרי גם התחדשות הלבנה היא על פי הטבע באופן קבוע הירח מתמעט ומתמלא?
אלא, שברגע שהקב"ה קבע את לוח השנה על פי הירח, הוא למעשה ביקש מאיתנו בני האדם שנתבונן באותה החוקיות כדבר המתחדש, הטבע אינו עיוור הוא מושגח ומונהג על פי רצון הבורא, כפי שאנו מברכים בברכת הלבנה "אשר במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם...". כלומר, האדם בהתבוננות שלו, בראותו הטבע באותה החוקיות יכול לבחור לראות גורל עיוור או ביטוי להשגחה של הבורא למפגש עם הבורא. הכל תלוי במשמעות שאנו כבני אדם ניתן למציאות. ההתחדשות תלויה קודם כל במשמעות שניתן למציאות ומכוחה נגזרים התחדשות גם במישורים מעשיים.
רעיון ההתחדשות מעסיק הרבה מאד זוגות ואפשר להגיד את המין האנושי בהקשר הזוגי בכלל. החל מאחשוורוש שכל יום מחפש ריגוש עם אשה אחרת ועד ימינו אנו. השאלה היא איך להגיע לאותה ההתחדשות? השאלה היא לא טכנית היא שאלה מהותית מהי התחדשות? התחדשות לא מתחילה מהמציאות החיצונית, מה אני לובש? איך אני נראה? אלא איך אני מתייחס לחיים, איזו משמעות מעניקים לחיים בכלל ולזוגיות בפרט. הדבר הראשון שאדם הפרטי ובני זוג צריכים כדי להתחדש הוא חלום. לאן רוצים להגיע בכל מישור. כשלאדם ולזוג ישנו חלום, חזון החיים מקבל משמעות אחרת וחדשה. החלום לא יכול להיות קבוע הוא חייב להתפתח, החלום הוא המופע של המשמעות שנותנים לחיים.
החלום יכול להקיף את כל חלקי החיים. לחלום זו תנועה הפוכה מהישרדות. ההשלכות לתנועה של חלום היא היכולת להניע את החיים המעשיים מהמקום בו הם נמצאים לעבר נקודה אחרת. אפשר שהחלום לא יתממש כמו שחלמנו אך המשמעות של החיים ודאי תשתנה ובעקבותיה גם החיים עצמם.
אני מציע לכל אחד ובמיוחד לכל זוג מפעם לפעם לחשוב לחלום על איך יראו החיים הזוגיים שלהם יחד ומה המשמעות הזוגית החדשה שהחלום מגלה
בהצלחה


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com