ההדחקה והמודעות בזוגיות

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת תזריע מצורע תשפ"א
הימים שבין ימי הזכרון ויום העצמאות הם ימים מאוד עוצמתיים. גם פרשות השבוע הינן פרשות העוסקות בסוגיות מורכבות: טומאת היולדת ותהליך ההיטהרות מסוגי הצרעת השונים. כפי שלימדנו הרבי מלובביץ' אנחנו צועדים בלוח השנה בהקבלה לתוכן פרשות השבוע. לעניות דעתי יש קשר פנימי עמוק בין ימי התשועה לבין הפרשות וכהרגלנו התכנים הללו מאד משמעותיים לביסוס הקשר הזוגי.
הזיכרון מאחד את תחושת השייכות לכלל, לחברה, ללאום.
חכמינו האירו שנגעי הצרעת באים לאדם עקב חוסר תשומת הלב על דיבורו.
לכאורה, אם כך הדבר היה, די בכך שאדם שאינו נזהר בדיבורו, פוגע בחברו, הוא ילקה בגופו בצרעת, האדם יבין את חומרת העניין וילמד לעתיד. אך התורה מבארת שיש לא רק את צרעת האדם, ישנה צרעת הבגדים, צרעת הכלים וצרעת הבתים.
אם אדם לא נזהר בדיבורו, מה אשמים הבגדים? הכלים? הבתים?
ניתן ללמוד מכך יסוד חשוב מאוד.
כשהיינו ילדים והיו מקניטים אותנו בדיבור פוגעני, היו מנחמים אותנו בכך שאלו רק דיבורים, ולכן צריך להתעלם.
התורה טוענת אחרת, דיבור הוא יסוד הקשר בין האדם לעולם מסביב כל פגם בתוכן ובאופן הדבור פוגע באינטראקציה של האדם עם הסביבה.
התורה רוצה להביא לידי מודעות שהאדם משפיע גם באופן נסתר ולא גלוי על כל הסביבה בה הוא חי, על הבית שלו, על הרכוש שלו ועל בגדיו.
לא פעם אדם נכנס למקום כלשהוא והוא "חש" את האווירה של המקום. האווירה היא תוצאה של האינטראקציה של בני הבית האחד עם השני.
התורה מבקשת מכל אחד להיות ער לאחריות על דיבורו בהקשר לסביבה כולה. יש לנו אחריות וזה בסופו של דבר המתבטא באדם עצמו ובסביבתו.
לא פעם מגיעים זוגות לייעוץ על עניין מסוים אך מהר מאד מתגלה שאופי הקשר בין בני הזוג לא רק מתבטא בקושי המסוים שבגללו הם הגיעו לייעוץ, אלא ישנה מגמה כלשהי לכל רוחב הקשר שלהם. זכור לי זוג שהגיע לייעוץ בשל קושי בהתנהלות האינטימית שלהם. לכאורה משהו שהוא על גבול הפרקטי - טכני. הם ניסו להדחיק ולחשוב שהקושי שלהם הוא מקומי. אך מבירור קצר עלה שהקושי בהיבט האינטימי היה קצה קרחון לקושי שבא לידי ביטוי בשאר מרחבי החיים הזוגיים. הזוג פשוט לא ראה את הקשר ואת האחריות של כל אחד על מכלול הקשר.
גם ברמה הלאומית יש הרבה אנשים שרואים את החיים הציבוריים כמשהו זניח שבמקרה הטוב בא לידי ביטוי בבחירות. באים הימים הללו ומזכירים לנו שהאגד הציבורי אוגד את כולנו, כל הזמן ותלוי בכל אחד מאיתנו, בהתנהלות היום יומית שלו. כמו בכלל גם בפרט. ככל שהמודעות לאחריות של כל אחד מבני הזוג על איכות הקשר הזוגי תגדל וממילא על האופן בו יתבטא הקשר במרחב החיים, כך הקשר הזוגי יהיה יותר חזק.


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com