הדבקות במערכת הזוגית

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת ואתחנן תשפ"ב
כמו כל ספר דברים, פרשת השבוע מהווה את העצות והאזהרות שמשה רבנו מייעץ ומזהיר את בני ישראל לפני הכניסה לארץ וטרם הסתלקותו. בהתבוננות נוספת על ספר דברים ניתן לדמות את ספר דברים לספר משלי בכתובים. ספר משלי עוסק בעצות שנותן שלמה לבניו בכדי שממלכתם לא תסור מעליהם.
ברצוני להתמקד ברעיון יסודי הנחלק למספר תחומים המשלימים עד לכדי רעיון יסודי אחד.
משה פותח את הפרשה במשפט "ואתחנן אל ה'...אעברה נא ואראה את הארץ הטובה ...", אך הקב"ה לא מוכן.
מעצם המשפט הפותח את הפרשה אנו מבחינים בחשיבות הקיומית שיש לשייכות למקום ואף בראיית המקום. אחר כך עובר משה רבנו לתאר את הסכנה הגדולה האורבת לעם ישראל בהגיעו לארץ המובטחת, העם עלול ברבות הימים להגיע למצב של "ונושנתם בארץ". כלומר, לראות את כל הטוב כמובן מאיליו. לכן, מדגיש משה רבינו לכל אורך הפרשה את יסוד הדבקות של עם ישראל בה' "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום".
אותה הדבקות, מעיד משה רבנו..."היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים... ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה...". מהי החכמה המיוחדת הזו ואיך משמרים אותה?
החכמה המיוחדת של עם ישראל היא המוכנות להיות נאמנים. הנאמנות באה לידי ביטוי במחויבות מעשית של הדבקות בדבר ה'. הנאמנות אינה רק בעשיה טכנית, אלא כפי שמופיע בהמשך הפרשה, המוכנות של עם ישראל להיות קרובים אל ה' בכל ללבנו מתוך התמסרות גמורה, מתוך קשר של פנים בפנים. הביטוי "בכל לבבכם" חוזר כמה וכמה פעמים, הן באזהרות של משה רבינו והן בתיאור מעמד הר סיני כתנאי לקבלת התורה.
ניתן לסכם שהמקום של עם ישראל בארץ המבוטחת, מותנה בנאמנות ובדבקות שעם ישראל יגלה כלפי ה'. אותה הדבקות יכולה לבוא לידי ביטוי בקשר שהוא "פנים בפנים", לא בקשר אגבי וזה מתאפשר רק מתוך נאמנות ומחויבות גמורה, זוהי חכמת עם ישראל - הדבקות הנאמנות.
קהילות ישראל נהגו לקרוא את מגילת שיר השירים מעט לפני כניסת השבת כביטוי לקשר של כנסת ישראל לקב"ה. שיר השירים מתאר יחס של חתן וכלה. המערכת הזוגית של עם ישראל עם השכינה נמשלת למערכת הזוגית. אם כך הרעיון היסודי של דבקות מקביל ורלוונטי למערכת הזוגית.
לכל אחד מבני הזוג בנפרד ולשניהם יחד תחושת המקום הבטוח חיונית ואף הכרחית. כדי שזוגיות תהיה יציבה ובריאה בני הזוג חייבים לחוש שיש להם מקום אישי בנפרד וזוגי יחד. תחושת המקום מעניקה לכל אחד ולזוג יחד תחושת נוכחות ומימלא בטחון. אך אם אין לזוג מקום משלו כי הוא מתגורר כאורחים, הבטחון בעצמו מתערער.
נתאר לעצמינו אדם שמתגורר בבית מלון, על פניו זה נראה נוח, אך חסרה תחושת הביטחון, חסרה  תחושת השליטה על החיים. כך גם חייב שיהיה לכל אחד מבני הזוג מקום שהוא רק שלו, בנפרד ויחד. כשאנו חשים תחושת בטחון ויציבות נוכל להיות נוכחים במערכת הזוגית. הנוכחות במקום מאפשרת את הדבקות. בלתי אפשרי לחוות דבקות עם הזולת במידה והאדם לא חי בדבקות עם עצמו כי אין לו מקום. הדבקות היא תודעה שהזוגיות היא יצירה מאחדת שתי ישויות פרטיות לכדי מהות אחת. אותה הדבקות היא תוצאה של "פנים בפנים" מתוך התמסרות - בכל לבבך. הרעיונות הללו יכולים להשמע מאד פשוטים כאמת שהיא מושכל ראשון אך לדאבוננו לא כל האנשים חושבים כך יש יותר ויותר אנשים המנסים לקעקע את הנחות היסוד הללו.
בהצלחה
 
 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com