האמונה ביכול לתקן

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת צו ושבת הגדול תשפ"ג
פרשת השבוע ממשיכה ומפרטת את פרטי עבודת הקורבנות שהוזכרו בפרשה הקודמת. הפרשה מפרטת את סדר היום בבית המקדש. לפני שנכנסים לפרטי הפרשה נתבונן בעבודת הקורבנות. הקורבן בא בכדי לאפשר התקרבות של האדם לאלוקים. כל קורבן מהווה מסגרת להתקרבות במצב מסוים. ישנם קורבנות קבועים, בכל יום ויום כגון קורבן התמיד שמקריבים בבוקר בתחילת היום ובין הערביים לקראת סוף היום. ישנם קורבנות שמקריבים עקב אירוע מסוים כגון קורבן תודה, שבא על דבר משמח או קורבן חטאת עקב טעות שנעשתה. הקורבן הוא ביטוי לתהליך של "רצוא ושוב", ביחסיו של האדם אל מול אלוקים. התבוננות בעבודת הקורבנות יכולה לספק משמעות למערכת היחסים הזוגית והמשפחתית.
קורבן העולה כשמו כן הוא, כולו עולה על המזבח. בשונה מקורבנות שלמים שחלק מהקורבן ניתן גם לאדם המקריב (כגון קורבן פסח), קורבן העולה היא כולו עולה על המזבח. המשמעות היא שקורבן העולה מבטא את ההתמסרות המוחלטת של עם ישראל לה'.
האדם המקריב את הקורבן "לא נהנה" מהקורבן, חוץ מעצם ההתקרבות לה' ע"י ההקרבה. ההתמסרות הזו היא ללא תנאי - עם ישראל לא מבקש את קרבת ה' בתנאי כלשהו. ההתקרבות והקשר מתקיימים מתוך התמסרות גמורה ללא תנאים מוקדמים.
זהו הבסיס הקבוע, יום יום - התמסרות ללא תנאים. כך גם בקשר הזוגי, נדרש שיסוד הקשר יהיה ללא תנאים, אהבה שאינה תלויה בדבר. קשר בריא והתמסרות בריאה היא אינה תנועה של ריצוי. ריצוי היא תנועה שאין בה התקרבות מפני שבריצוי, המרצה בעצם מוחק את הנוכחות שלו אל מול הזולת, אך בהתקרבות חייבים שיהיה אחד מוגדר בעל נוכחות ועמידה המוכן ורוצה להתקרב.
גם בקורבן חייבים שיהיה לקורבן בעלים הרוצים להתקרב. בקורבן עולה עם ישראל הוא הבעלים של הקורבן כביטוי לעם ישראל הממשי, לא המטאפורי הרוצה להתקרב לבוראו.
הקורבנות הנוספים המופיעים בפרשה הם קורבנות החטאת והאשם. קורבנות שמופיעים ברגע שנדמה שמעשיו של האדם מעידים על נפילה ופגיעה אנושה בקשר עם ה'. לכן באים קורבנות אלו לבטא שיש אפשרות לתקן, החיים כולם ביטוי לאמונת התיקון.
העולם אינו עולם חד פעמי, אלא עולם בר תיקון. הדבר נכון בוודאי במערכת יחסים בין בני זוג, גם הם חייבים את האמונה ביכולת התיקון.
ישנו המושג "פיגול" שמופיע בפרשה, שמתאר קורבן שעבר זמנו. משמעו, לכל קורבן יש את הזמן המדויק לו ולאחר זמן זה הקורבן נחשב פיגול - פסול. לכן זמן הקרבת  הקורבן הוא קריטית.
כך גם בתקשורת הזוגית חייבים להיות מדויקים, להגיד את הדברים המתאימים בזמן המתאים, באופן הנכון ובהקשר המתאים.
יהי רצון שכולנו נזכה לדעת את סוד עבודת ההתקרבות
שבת שלום וחג שמח 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com