האמון, הגבורה והלא נודע

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת דברים תשפ"ב
אנחנו בפתיחתו של ספר חדש, ספר דברים המכונה "משנה תורה". הספר כולו מהווה את הצוואה של משה רבינו וסיכום של כל התורה כולה. מעניין שלעולם פרשת דברים תקדים את תשעה באב. רבים סוברים שכך הדבר רק בגלל התוכחה שמשה מוכיח את ישראל, אך אפשר לראות זאת קצת אחרת.
בפרשה ישנן הזו כמה הדרכות והארות שמשה מוסר לדורות באם עם ישראל יפנימו לאותם ההארות ימנע החורבן.
נתבונן בשלש הארות בפרשה:
  1. בתחילת הפרשה משה רבינו מתאר כיצד הקב"ה מצווה את בני ישראל להתחיל במסע לעבר ארץ ישראל. "ה' דבר אלינו בחרב לאמר רב לכם שבת בהר הזה פנו וסעו לכם...". בצו האלוקי מקופל מתח בין הישיבה הבטוחה תחת הר סיני ובין התנועה וההשתנות לעבר כיבוש וירושת הארץ. רוב בני האדם והעמים ככלל מעדיפים את המציאות הבטוחה הקבועה, על פני ההליכה אל הלא נודע ההליכה אל הסכנות. כאן ה' מצווה את עם ישראל לקום ולהתגבר ולצאת מאזור הנוחות ולהתחיל במסע.
  2. ההארה השניה מגיעה מיד בהמשך הפרשה, משה משתף את עם ישראל "איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם". המסקנה היא פיזור הסמכות בין שרי העשרות, שרי המאות ושרי האלפים. לכאורה, נראה שמשה מבקר את בני ישראל אך בהתבוננות מעמיקה יותר רואים את האמון הגדול שמשה חש כלפי בני ישראל, לולי האמון אי אפשר לפזר סמכות. האמון הוא לא תוצר של הפעולות שבני ישראל מבצעים, אלא מעצם היותם בנים של הקב"ה. האמון בעצמותו של עם ישראל מאפשר אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבת חינם.
  3. ההארה השלישית קשורה למידת הגבורה. לכבוש את הארץ על פי ה' דרושה גבורה. גבורה היא אינה כוחנות, גבורה היא המידה המאפשרת מיקוד והתמקדות, ראיית המטרה באופן מדויק ומכוון. לכן עם ישראל כובש בגבורה את ממלכת האמורי ומאידך אינו מתקרב לגבול עשיו.
ההארות הללו קשורות באופן ישיר לחיים הזוגיים.
מערכת זוגית בריאה נעה בתווך שבין שני קטבים, בין הקביעות השגרה לבין ההעזה והמוכנות לשינוי. שתי התנועות הללו חיוניות לחיים הזוגיים, מחד בטחון בקביעות ומאידך שינוי המצריך גילוי של התחדשות. כל זוג חייב איזון בין שתי התנועות הללו. האיזון מאפשר התקדמות כך מתגלים כוחות חיים חדשים במערכת הזוגית באופן קבוע.
בני הזוג בנפרד ויחד חייבים אמון גדול הן בעצמם והן בזוגיות בכדי לעמוד בכל אתגרי החיים. אמון הוא אינו רק תוצר של מעשים אלא אמון בעצם האדם. ככל שאנו מסוגלים להעניק אמון מתגלים כוחות הן כלפי חוץ והן כלפי האדם עצמו.
בעולם המודרני אנו רגילים לחשוב שאמון הוא דבר תלוי, הוא תוצר של מעשים אלו ואחרים.
זוגיות בריאה, כזו שיש בה אהבה שאינה תלויה בדבר מצריכה קומה עמוקה יותר של אמון, לא אמון "לו" אלא אמון "בו". זהו התיקון של אהבת חינם שבגינה יבנה המקדש. זוהי ההבנה העמוקה של "זכו שכינה ביניהם". האמונה בשכינה השורה בין בני זוג מאפשרת אמונה עמוקה בעצם הזולת וגילוי של טוב תמידי הנמצא בכל אחד מבני הזוג.
לבסוף ההארה השלישית היא גבורה. חיים מצריכים גבורה, אך לא גבורת הכח אלא גבורת הדיוק והמכוונות,ה גבורה לא להתפזר ולהיות ממוקדים.
יהי רצון שכל אחד וכל זוג יתמלא בהארות אלו ואז יבנו החוברות.
 
 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com