אחריות וביטחון זוגי

הפרשה שלנו מהווה את ההמשך לעשרת הדברות, הפרוט הרב של דינים והלכות כוללים את כל שטחי החיים.
ישנם שני עקרונות החורזים את כל הדינים המופיעים בפרשה והייתי רוצה להתמקד בהם.
אנסה להבליט אותם דרך שני מקרים המופיעים בפרשה.
הלכות שומרים והלכות השבת אבידה.
הלכות שומרים: התורה מצווה על מי שקיבל על עצמו לשמור על חפציו של הזולת, להיות אחראי לאותם חפצים.
עד להיכן האחריות מגיעה? זה תלוי ב"רמת השמירה". כלומר, האם השמירה היא כטובה או שמירה בשכר.
בכל מקרה השומר אחראי על החפץ של הזולת.
 הוא לא יכול לפשוע ולהגיד לפתע: "לא מתאים לי להיות שומר".
באם הוא יתרשל בשמירתו, הנזקים העלולים לצאת מכך יחולו על ראשו של השומר. הן נזקים שהחפץ עלול ליצור כגון, בעל חיים שיזיק לסביבה והן נזקים לחפץ שעליו הוא צריך לשמור, כגון, ייגנב, ינזק וכו'.
מציאת והשבת אבידה: אדם מישראל הרואה חפץ או רכוש של חברו, חייב להשיב אותו לבעליו.
שתי מצוות אלו בעצם כוללות הנחת יסוד משותפת והיא רגישות לסביבה ונקיטת עמדה של אחריות עד לכדי לקיחת עמדה מעשית "לא תוכל להתעלם".
אסור לאדם לעבור ליד חפץ של הזולת בלא לשאול את עצמו "מהי האחריות שלי בכדי לתקן את המצב?".
אי אפשר להתעלם ולהגיד "זה לא שייך אליי".
כך גם בנושא דיני שומרים השומר ראשית כל אחראי וצריך להיות בעל הבחנה שהשמירה על חפץ חברו באחריות שלו.
שני תכונות אלו מביאות את החברה כולה לחוש בטחון זה בחברת זה.
כשאנשים חיים מתוך תודעה של רגישות ואחריות הדדית, ישנה תחושה יותר חזקה של ביטחון חברתי.
הרבה שנים תהיתי מהו המתכון הנכון ליציבות של הקשר הזוגי.
עם השנים הבנתי שהביטחון בקשר הזוגי הוא המתכון היציב והמשמעותי ביותר לכל שאר הפרמטרים לחיזוק הקשר הזוגי.
הביטחון הזה נבנה בין היתר כתוצאה מרגישות הדדית וכתוצאה מהאחריות שכל אחד מבני הזוג חשים ביניהם.
אך אליה וקוץ בה, ככל שבני זוג מכירים זה את זו, הם מתוודעים לדרכי התגובה השונים, את שפת הגוף האחד זה של זו, כך גם נשחקת הרגישות.
נדמה שאין כל חדש תחת השמש.
במצב כזה גם אם חשים אחריות, הרגישות לדברים הקטנים פעמים חסרה.
מצב זה עלול להיות מקור לחיכוכים ולתחושה הדדית שבני הזוג לא" רואים" זה את זו.
דווקא במצב כזה שכבר "מתרגלים" זה לזו, ישנה חובה גודלה יותר לתשומת לב ולרגישות.
במצב זה המודעות צריכה להיות, שעל אף התחושה שכבני זוג החושבים שמכירים היטב אחד את זוגתו ישנם יותר תחומים שעדיין לא מכירים.
צריך להתבונן על המערכת הזוגית ממקום לא ידוע ולא ממקום שהכל מוכר וכמובן מתוך תחושת אחריות גדולה.
בהצלחה

 

אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!