ברית לנצח נצחים

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת נצבים-וילך תשפ"ג
הפרשה שלנו היא פרשת ברית מואב המזכירה את מעמד הר סיני. כל ברית בין שניים היא ברית למצב הנתון בעת כריתת הברית. בפרשה הברית כוללת את כל עם ישראל "אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם, ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל".
לכאורה יש כאן הכללה לכולם, אין צורך להוסיף עוד מישהו. אך התורה ממשיכה לפרט "טפכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב מימך". מדוע ישנו צורך בפרוט נוסף?
יתרה מכך, בהמשך הפרשה מבארת "ולא אתכם לבדכם אנכי כרתי את הברית הזאת ואת האלה הזאת. כי את אשר ישנו פה עמנו עמד היום לפני ה' אלוקינו ואת אשר איננו פה עמנו היום".
כלומר, הברית כוללת את כל הדורות העתידים להיות. התורה מפרטת את כל מי שעומד בברית בכדי שנבין את גודל המשמעות, את ההשלכות שלה ומי אחראי על המימוש שלה. כל ברית אינו הסכם שהוא מעין הצגה אלא יצירת מציאות.
את המציאות הזו חייבים להמשיך לקיים והכי חשוב מישהו חייב לקחת אחריות על הברית. לקיחת האחריות היא ביטוי לשותפות של עם ישראל לברית - לקשר עם ה'.
כמעט בכל הסכם ישנו נספח המבאר מהם גבולות הגזרה של ההסכם מתי הוא יתקיים ומתי הוא יפקע ולא תהיה לו חלות.
אתן דוגמא מעט מצחיקה לרעיון הזה. כאשר אדם נכנס לחניון מיד הוא נתקל בשלט ובו כתוב "החניון לא אחראי על....." - בכל חניון הסרת האחריות היא שונה. המודעה הזו היא גבול גזרת לקיחת האחריות של בעלי החניון מול בעל הרכב.
בפרשה, עם ישראל כורת ברית עם ה', כאשר המשמעות היא להיכנס לעולם של נצח, כלומר לדורי דורות עם ישראל וה' קשורים. כחלק מהברית עם ישראל יהיה חייב לקחת אחריות על הקשר וכך גם ה' לוקח אחריות על הקשר בכך שהוא לא ינטוש את עם ישראל. המציאות החמורה ביותר תהיה הסתרת פנים לא נטישה. כאשר יש הסתרת פנים זה יוצר מצב של חיפוש אחרי המסתתר.
ברית הזוגיות שבני זוג כורתים זה עם זו מאוד דומה. בכדי לקיים את הברית חייבים להבין את ההשלכות. ההשלכות לברית בין בני זוג כוללות לא רק את ההווה, אלא אף את העתיד, את הילדים והמשפחה גם הם חלק מהברית. ההכרה הזו מחייבת המון אחריות מחד אך גם מאפשרת המון כח ועצמה, כאשר המטרה היא לשמור ולצמוח מתוך אתה הברית. הברית היא כזו שהגבולות שלה שייכים למישור של נצח, של אין-סוף.
ההכרה הזו שבברית בין בני זוג האופק הוא לא מה שמתרחש פה ועכשיו, הברית אינה רק משליכה אחריות גדולה, אלה גם נותנת הרבה פעמים גם כח ועוצמה להתמודד עם מצבים מורכבים.
ככל שבני זוג מתנהלים לאור ההכרה הזו הם מקנים תחושת בטחון גדולה לבני הבית. אך ישנה זהירות נצרכת לכל האמור. ההכרה של גודל האחריות מתוך ההבנה שכעת בונים משהו עתידי שעדין לא התגלה אך שורשיו נובטים כעת.
אסור לבני זוג מכח הכרת האחריות לא להיות קשובים גם לעצמם, יש להכניס את הכל להקשר נכון המאוזן והמחזק.
יהי רצון שנצליח.


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com