בריאת העולם ובריאת הזוגיות

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת נח-תשפ"א
הפרשה שלנו מהווה חזרה על בריאת העולם, כאשר ישנו תוהו ובוהו, "ותמלא הארץ חמס". לאחר מכן ישנו מבול ובריאת העולם מחדש.
בפרשה שלנו במבט דרך "בריאת העולם" השנייה מתבררים כמה מושגים קיומיים לעולם אך לא פחות מכך גם למערכות יחסים בכלל ולזוגיות בפרט.
העולם חוזר למושג הראשון איליו אתייחס - "תוהו ובוהו" בגלל שהארץ מלאה בחמס, כלומר העולם והאנושות לא כיבדו האחד את הזולת, הגבולות היטשטשו, לא היה כבוד בין אדם לחברו ובטח שלא לרכושו.
אז הגיע הציווי על בניית התיבה, בתקופה שהכריחה את האנושות שהתבטאה כנגד נח ומשפחתו לתקן, לכבד ולהכיל את הגבולות לא רק בין בני אדם אלא גם בהקשר לשאר בעלי החיים בעולם.
נח יוצא מן התיבה "ומתחיל ליצור" שוב את האנושות.
בנו, חם חוזר למקום לא מכבד, הוא גילה את ערוות אביו וכתוצאה מכך ענשו הוא קיללת לעולמים.
המושג השני שבא לידי ביטוי בפרשה הוא מושג "הברית", ה' כורת עם העולם ברית לאחר המבול שמתבטא בנראות הקשת.
משמעות הברית היא שלא יהיה שוב חורבן לעולם, גם אם האנושות תיפול שוב, ה' מבטיח להכיל ולא להחריב את העולם.
בעיני שני המושגים הללו מתגלים בתיבה. התיבה היא ביטוי לברית שה' כורת עם העולם, אין כיליון גמור, הברית מאפשרת את הנאמנות שה' מבקש מהאנושות לאחר המבול.
יש משהו מאד סמלי באופן שהתיבה בנויה: בראשה יש צוהר שמאפשר לאור ולתקווה להיכנס לתיבה כאשר מסביב מתחולל חורבן.
כל זה עומד בניגוד מוחלט למה שמופיע בסוף הפרשה: בני האדם רוצים לבנות מגדל בכדי להילחם עם ה', להיפרד לא ליצור עולם של נאמנות וחיבור, אלא לחזור לעולם ששם יש מקום לחזקים בלבד והחלשים...לאבדון.
התוצאה היא הפסקת בניית המגדל ופירוד.
אפשר לסכם ולומר שפרשת נח היא פרשה שיש בה כמעין תמונת תשליל, זה לעומת זה עשה אלוקים.
מצד אחד כבוד, ברית, נאמנות וחיבור ומצד שני חמס, חוסר כבוד ומגדל שמייצג עימות ופירוד.
בריאת העולם הכללית היא דוגמה לבניית העולם הפרטי - הזוגי. כאשר יש צוהר וחזון משותף, כאשר כיוון השאיפה הזוגי יידוע, כאשר יודעים מהו חותם הזוגיות...אז מערכת היחסים לא הופכת למובנת מאליה, אלא היא הופכת למערכת ייחודית של זוג ייחודי.
החזון הזה נבנה יחד מתוך כבוד לכל אחד כמלאכת מחשבת שכל אחד תורם ולוקח אחריות על התוצר הסופי ולא מצב בו אחד המבטל הזולת.
מתוך חזון וכבוד הדדי מתפתחת נאמנות עמוקה האחד כלפי הזולת ולהיפך.
התהליך הזה הוא אינו אירוע חד-פעמי בחיי הזוג, כמו חתונה (בתקווה) אלא תהליך בו החזון עובר עדכון, התאמה וריענון, ממש כמו בתוכנת ניווט שמחשבת מסלול מחדש כשנתקלת בעומס באחד המסלולים.
בני זוג מתפתחים עם השנים ותקשורת טובה ביניהם מאפשרת הגשמת חלומות משותפים.
יהי רצון שנזכה להיות מאלה שבונים עולמות ולא מחריבים.
 
 
 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com