מה שטוב לבלק ובלעם ....טוב גם לנו

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת בלק תשפ"א
פרשת בלק היא פרשה ייחודית בכך שגיבורי הפרשה הוא לא עם ישראל. בפרשה עם ישראל הופך להיות ה"גיבור" הנסתר, כאשר הגיבורים הראשיים בפרשה הם מלך מואב-בלק ויועצו בלעם.
במה זכו שני אויבי ישראל אלו בלק ובלעם, לקבל במה כה חשובה?
ייתכן והתורה רוצה ללמד אותנו שגם מאלה שהם חורשי רעתנו אפשר ללמוד משהו חיובי.
חכמינו אמרו שלא קם בישראל נביא כמשה רבנו כפי שהכתוב מעיד, אך באומות העולם קם - ומי הוא? זהו בלעם.
כלומר, בלעם הוא לא אדם שטחי, בלעם הוא נביא בעל יכולות רוחניות מאד גבוהות. אחרת קשה להבין את בלק ההולך עד למדין ושולח משלחות להזמין את בלעם שיקלל את עם ישראל.
ישנן שתי נקודות חשובות בהתנהלותו של בלעם מהן ניתן ללמוד לחיים של כל אחד מאתנו וממילא למערכת הזוגית.
בלעם ניחן בעקשנות יוצאת דופן ובאמונה בצדקת דרכו. גם כאשר נדמה שהדרך חסומה בפניו הוא אינו מתייאש ומחפש בכל דרך "מחוץ לקופסא" למצוא פגם בישראל ולקלל אותם.
משלחת ראשונה נדחית על ידי הקב"ה ולאחריה מגיעה אחרת. בלעם מבקש מהם שיישארו לילה אחד, ואולי הוא יצליח לשנות את האמירה האלוקית. המלאך כמעט הורג אותו והוא אינו מתייאש וחוזר לאחוריו אלא ממשיך בדרכו.
בכל אחת מהפעמים שבהן הוא כבר מצליח לקבל נבואה, היא מתבררת כנבואת ברכה, למרות זאת  הוא לא מתייאש ומחפש את הפגמים בישראל שאותם הוא ינצל לקללתו.
בלעם מלא אמונה בצדקת דרכו המקולקלת וממילא מחפש סדקים בכדי ליצור מציאות חדשה.
העיקרון השני שבלעם מלמד אותנו הוא כח הדיבור, עד כמה יכולה קללה לשנות מציאות וממילא עד כמה ברכה יכולה לתקן מציאות. הדיבור מייצר ומניע את השינוי במציאות המוחשית.
כמו בעולם של שלילה ורשעות כך בעולם המתוקן של חיוב ובנייה.
לא פעם אני נפגש בחדר הטיפול בזוגות שעומדים בפני מציאות לא פשוטה, כאשר על פני השטח נראה כאילו הקשר שהיה לא יהיה ואין הרבה מה לעשות.
נדרשת המון אמונה בעצם הקשר מצד בני הזוג בכדי לפרוץ את תקרת המציאות ולמצוא פתח לתקווה. אחד הדברים שאני מוצא את עצמי עושה לפני כל התערבות, הוא לחשוף את זרעי האמון בקשר ובבני הזוג עצמם בכדי להניע תהליך.
כאשר מתעוררים ניצני אמון בין בני הזוג, לפתע מתגלים כל מיני פתחים מפתיעים שלא נראו ולא חלמו עליהם קודם.
כאשר המצב בין בני זוג הוא שגרתי וטוב לא עוברים עליהם משברים חשוב מאד לטפח ולחזק את הדיבור על האמון שיש לכל אחד מבני הזוג בעצם הקשר הזוגי ובכל אחד. כמובן שאין לקחת את האמונה בקשר כמובן מאיליו. נוסף על כך ראיתי עד כמה מילים יכולות להפוך עולמות. מילה טובה, הוקרת תודה בונה גשרים וערוצים בין בני זוג ומחזקת את האמון שבני הזוג רוחשים זה לזו.
מילים קשות מחריבות עולמות גם אם הן נוגעות בדבר אמיתי. השאלה היא איך הדברים נאמרים? יתרה מכך רכילות ולשון שלילית מקבעות את מצב.
לכן, כאשר מכירים בעוצמת הדיבור צריך להשתמש בכח העצמתי הזה רק לטובה ולא להתייאש כאשר נפגשים עם "קירות". נדרש מבני הזוג לחפש בכל דרך, מתוך המון אמונה, את הפתחים הנסתרים לשינוי אם בעולם של רשעות בלעם ובלק זה אפשרי ודאי בעולם של תיקון זה הכרחי.
בהצלחה

אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com