אפשר לתקן, אין ייאוש!

מבט זוגי פרשת ואתחנן תשפ"א
בפרשת השבוע, פרשת ואתחנן, משה רבנו ממשיך את הליך ההפרדות מעם ישראל. משה מזכיר לעם ישראל שהם היו כפסיעה מהכניסה לארץ אך לבסוף נגזר עליהם להישאר בעבר הירדן המזרחי ולא להיכנס לארץ הטובה ולצאת למסע של 40 שנה בדרך אל הארץ המובטחת. בעצם התיאור של דו השיח בין הקב"ה למשה רבינו, נגלה בפנינו עקרון מאוד חשוב: "...ויאמר ה' אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה..." - אל תוסיף להתפלל ולהתחנן כי אחרת תפילתך תשנה את הגזרה האלוקית. מכאן לומדים עד כמה יש בתפילה כח לשנות אפילו גזרה אלוקית.
משה רבנו נצטווה להפסיק להתפלל כי אחרת התפילה הייתה משברת חומות. בהמשך מספר משה רבנו על הציווי להקים ערי מקלט בעבר הירדן: "אז יבדיל משה שלש ערים... לנוס שמה רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת ..." - ערי המקלט היו ערי הכהנים אליהם נסו מי שנאשמו ברצח בשוגג. שם אותם רוצחים בשוגג שהו עד מות הכהן הגדול ואז השתחררו כמי שנתכפרו מעשיהם.
רעיון זה הוא רעיון עמוק מאד, אפילו על העוון החמור של שפיכות דמים, גם אם נעשה שלא בזדון יש על זה תשובה וכפרה, יש על זה תיקון.
כחלק מהסיוע שלי לזוגות שנמצאים במשבר, כאלו שהקשר הזוגי שלם באותו הרגע נמצא במבחן הישרדות, נראה לפעמים בראיה פשוטה שאין סיכוי לרפא את הקשר הזוגי. ייתכן ומפני שבתחושתם הקשר הזוגי "מת" וייתכן מפני שנעשו מעשים מאד חמורים הפוגעים בעצם הקשר.
כאשר יש עדיין קצת אמונה בקשר הזוגי ,כאשר יש עדיין אמון ואפילו הקלוש ביותר בין בני הזוג אפשר לשקם ולהרים את הקשר הזוגי לגבהים שהזוג לא הכיר.
התנאי להצלחת התהליך הוא כמובן הרצון והמוכנות "לעבוד" בכדי לרפא את הקשר ולמרבה ההפתעה (או שלא) התנאי השני הוא האמונה שבתפילה.
"שלח יהבך על ה' והוא יכלכלך". כאשר אחד מבני הזוג כלוא בעולם הצר שלו אין כמעט יכולת תזוזה אך כאשר מוכנים להסתמך על מה שמעבר לאדם, מעבר לחלום, כאשר מאפשרים לראות שינוי כאפשרי, כאשר מאמינים בנס, אז מתקיים "בדרך שאדם רוצה מוליכין אותו".
מחשבות יוצרות מציאות, מתרחשים ניסים ויש הפתעות. לא פעם ולא פעמים ראיתי תהליכים כאלו בחדר הטיפול.
אך לעקרון הזה ישנו עומק נוסף, אנשים חושבים שתפילה כוונתה היא להתפלל על הצרות של המתפלל. אך הכוונה העמוקה היא אחרת, כאשר אדם מתפלל על עצמו הוא מקבע בתודעה שלו שהוא מסכן, אך כאשר הוא מתפלל על הזולת הוא רואה את עצמו כבעל כח חיובי מספיק, כך הוא יכול לראות את הזולת ולחשוב עליו טוב ולעזור לו להשתפר בכל צרכיו.
הנקודה השנייה היא ערי מקלט. היינו מצפים ממשה רבנו שינהיג את ישראל כך שאם יהיו רוצחים, אפילו בשוגג בית הדין צריך להגלות אותם החוצה מארץ ישראל "ארץ אשר עיני ה' בה מראשית שנה". אך לא כך הדבר, המיוחד בארץ ישראל הוא היכולת לתקן אפילו מעשה חמור כל כך כמו רצח בשוגג.
אנחנו חיים בעולם חד פעמי, הכל חד פעמי, לצערי לעיתים גם קשרים בין בני אדם ואם יש אחד שנפל וטעה -  לזה אין תיקון. באה התורה ומבשרת, יש תיקון, אפשר לתקן, יש אמנם דרך ארוכה שצריך לעבור אבל יש אפשרות לתקן ואין ייאוש.
שתי הרעיונות הללו צריכים להיות תמיד ברקע במיוחד במשברים זוגיים.

אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com