כיצד להתמודד כשהאמון מתערער?

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת עקב - תש"פ
פרשת השבוע עוסקת בהמשך פרידתו של משה רבנו מעם ישראל.
במכלול הנושאים אותם מעלה משה רבנו אל מול עם ישראל, ישנם שני נושאים אותם הייתי רוצה להבליט.
קשיי הדרך - היחס הנכון לקשיים אלו ומקורות האמון העצמי להתמודדות איתם.
"כי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ממני איכה אוכל להורישם. לא תירא מהם זכר תזכור את אשר עשה ה' אלוקיך לפרעה ולכל מצרים".
עם ישראל מתקדמים לקראת מציאות חדשה. החשש שהגויים הרבים, המציאות החדשה תהיה גדולה מכדי שעם ישראל יוכל להתמודד איתם. החשש שעם ישראל לא יוכל להוריש אותם והחשש שהוא עלול להיות מושפע מהם. מניין עם ישראל ייקח את העוצמות והאמון העצמי להתמודדות החדשה?
על התהייה הזו עונה משה רבנו, שנצרך מבט רחב להתרומם מעבר לרגע, מעבר לכאן ועכשיו. צריך לזכור כיצד הדור  הקודם של עם ישראל התמודד עם קשיים  - משה רבנו מדבר אל דור שלא הכיר את פרעה ויציאת מצרים. איך ההשגחה העליונה האמינה, ליוותה והשגיחה על עם ישראל.
אם כך היה בעבר אין שום סיבה לחשוש שליווי זה ישתנה כיום ובעתיד. האמון העצמי מתמלא מתוך החיבור לכוחות של האדם שהופיעו בעבר, זה נכון לגבי הפרט והכלל כאחד.
השאלה הנשאלת איך ההתבוננות הזו באה לידי ביטוי?
"וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך ה' אלוקיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך ... . וידעת כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלוקיך מייסרך".
כלומר חלק מהחסד ללכת בדרך הוא ללמוד ולהכיר את העצמיות, ההשגחה העליונה העבירה את עם ישראל מציאויות מאתגרות וקשות. ובלשון הכתוב: ייסורים ועינויים, בכדי לגלות לעם ישראל שיש להם כוחות לחוות ולשאת את המציאות.
משה רבנו מלמד אותנו שכך כל אב מלמד את בנו לעמוד על הרגלים שלו - עצמו. מתוך התבוננות רחבה עם ישראל רואה איך כל קושי הצמיח כוחות ויכולות שעם ישראל לא היה מודע אליהם עד כה. זה שעם ישראל קיים על אף הכל מלמד על העוצמה הטמונה בו.
כך בונים וקונים אמון עצמי.
לא מעט זוגות נפגשים עם מצבים חדשים ומורכבים הן כלפי פנים. כלומר, בינם לבין עצמם בעצם הזוגיות. הן כלפי חוץ  - אתגרים הפוגשים את המערכת הזוגית מבחוץ. ייתכן ומדובר בהתמודדויות עם המשפחה המורחבת, או עם אתגרים כגון אלו שמציב נגיף הקורונה. המצבים הללו יכולים לערער את הזוגיות ולגרום לחוסר אמון של בני הזוג הן בעצמם והן בזוגיות.
פעמים שלא רק מצבים קשים מערערים אמון, לעיתים אף מצבים משמחים כגון לידה והגעת ילד חדש למשפחה, או כניסה של כלה או חתן למשפחה. כל אלו הם התמודדויות שיכולות לערער את האמון שיש לאדם עצמו או למערכת הזוגית.
הדרך היחידה להעצים ולבנות את האמון טמונה בעצם המבט אל האתגרים שכל זוגיות וכל אחד התמודד איתו בעבר.
כשמתבוננים במבט רחב וחיובי אל העבר מסוגלים ללמוד ולגלות כוחות. לפעמים קשה לאדם הפרטי ובמיוחד לזוג לראות מהו החיובי מתוך הקשיים. זהו המקום בו אני ממליץ לקבל עזרה מקצועית איך לקבל אמון דווקא מתוך הקושי הזוגי, ללמוד איך להתבונן על אתגרים ומשברים.
בהצלחה
 אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com