מבט זוגי - פרשת שמות התשע"ו

בשבת הקרובה אנו מתחילים את ספר שמות - ספר הגלות והגאולה.
המעבר הוא מאוד חד מסוף ספר בראשית שם מתואר  הכל באווירת השפע והשלווה, עד לתחילת ספר שמות שם מתוארת אווירת השעבוד והמרירות.
התורה מתארת את שעבוד בני ישראל "ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך וימררו את חייהם בעבדה קשה .... ובכל עבדה בשדה את כל עבדתם אשר עבדו בהם בפרך".
המנגינה המתוארת היא מנגינה של קושי כפול ומשולש.
המדרש מפרש מהי הכפילות "אשר עבדו בהם בפרך" – "מלמד שהיו מחליפים מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשים".
השעבוד אינו מתבטא רק בכך שלקחו מבני ישראל את החופש ושמו עליהם שרי מיסים ואף לא בכך שהעבודה הייתה קשה - בפרך, אלא השעבוד בא לידי ביטוי בהשפלה - עבודת נשים לגברים ועבודת גברים לנשים.
הקושי המנטלי שהתייחסו אליהם בזהות אחרת.
אני נזכר לא אחת במריבות של ילדים כאשר ילד מתלונן על חברו "הוא אמר עלי שאני ..." . בהתבוננות מהצד קשה להבין על מה התלונה, נו ....אז הוא אמר?
אלא, מה שפוגע ושובר את האדם מנטאלית היא העובדה שמתייחסים אליו לא כפי שהוא רואה את עצמו.
הרצון של המצריים לשבור את הדימוי של עם ישראל בעיני עצמם - זהו מהותו של הפרך.
במצב בו האנשים הם בעצם נשים והנשים הן בעצם הגברים, היציבות התודעתית נשמטת מתחת לרגלי עם ישראל.
התיאור של ה"פרך" של בני ישראל מאיר נקודה מאוד חשובה בחיי משפחה וזוגיות בפרט.
בסיפור "זהבה ושלשת הדובים ", ההכרה ש"מישהו ישב בכיסא שלי" מולידה פחד אצל הדובים כי הביטחון התערער.
מימד הביטחון בחיי המשפחה והזוג מאוד חשוב.
הביטחון מותנה בכך שכל אחד עושה במערכת המשפחתית את מה שמתאים לו, אך צריכה להיות חלוקת תפקידים על פי מה שמכבד את בני הזוג.
ואם מאיזו סיבה חלוקת התפקידים מתערערת או חלוקת התפקידים נעשית ממניעים אשר אינם ענייניים, תחושת הביטחון של בני הזוג מתערערת.
לדוגמה, אם אחד מבני הזוג מבצע פעולות שהוא אינו טוב בהם או שהוא עושה משהו כדי להיות בשוויון עם בן הזוג השני  אך זה לא לרצונו, זוהי סוג של כפיה - והרי לנו עבודת פרך.
סביר להניח שהזוגיות הזו תסבול מחוסר בטחון.
חלוקת תפקידים חיבת להיות מרצון!
חלוקת התפקידים בין בני הזוג חייבת להתאים לדימוי העצמי של כל אחד מבני הזוג.
אני מציע לקחת מפעם לפעם זמן להתבונן על חלוקת התפקידים בביתו לשאול את עצמכם "האם" חלוקת התפקידים שנהוגה אצלכם בבית מכבדת  אתכם, או שמא התחושה היא כמו שמופיע בפרשתנו.
האם יש מקום לשנות את חלוקת התפקידים?
בהצלחה שבת שלום.
  אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!