מבט זוגי - פרשת ראה, התשע"ו

הפרשה שלנו פותחת בביטוי מעניין ביותר - "ראה", במילים אחרות משה רבינו מצווה אותנו בהתבוננות בין הברכה לקללה: בין הברכה עבור הליכה בדרך ה' לבין הקללה ומידה ולא נשמע אל מצוות ה'.
לא פעם נשמעת הטענה , " איך יכול להיות חופש בחירה כשיש קללה התלויה מעל ראשו של אדם? הרי ברור שאדם יבחר בדרך בלי הקללה!".
הטענה הזו היא טענה חזקה ביותר.
בהמשך הפרשה חוזרת התורה בכמה וכמה הקשרים על הדגשת "המקום אשר יבחר ה' אלוקיכם", ישנו מקום מיוחד בו בוחר ה' לשכן שם את שמו - בית המקדש.
הרבה הלכות ונושאים קשורים לאותה הבחירה ב"מקום המיוחד", לכאורה גם כאן עולה קושי.
היהדות היא דת רוחנית מופשטת מכל הגשמת אלוקים, אם כן, מדוע יש צורך ב"מקום" מסוים? הרי מלכותו בכל העולמות! ה' נמצא בכל מקום?!
לעניות דעתי משה רבנו מגלה לנו יסוד חשוב לחיים בכלל ולאמונתנו בה' בפרט: ספר דברים הוא ספר החוזר על כל התורה בצורה של  שיקוף ע"י משה רבנו את דבר ה', כמורה המנסח את דבריו לפי הבנת התלמידים.
בכדי שאדם יוכל לבחור בין דבר כזה לדבר אחר, מוכרח שתהיה משמעות לבחירה שלו.
ישנו מדרש מוכר המתאר את פרעה הבוחן את חכמתו של משה רבנו כתינוק: פרעה שם בפני משה התינוק קערה עם גחלים וקערה עם זהב.
הוא רצה לבחון האם ילך לקערת הזהב או לקערת הגחלים, אם יבחר בזהב סימן שהוא פיקח והוא עלול לגדול ולאיים על מלכותו של פרעה, ואם יבחר בקערת הגחלים אז הוא תינוק ח"ו חסר דעת ככל התינוקות ואין לחשוש מפניו.
המלאך הסיט את ידי משה לקערת הגחלים וכך נצרב פיו של משה אך במקביל ניצלו חייו.
בסיפור הזה מובן שישנו בחירה כי ישנה משמעות לכל אפשרות, ישנו כביכול מחיר לכל אפשרות וכך ישנו מצב של בחירה בידי משה התינוק. גם לעם ישראל קיימת אפשרות בחירה בידי עם ישראל לבחור בנאמנות לה' או חס ושלום לסור מפניו.
לכל אפשרות יש משמעות - הברכה והקללה. כך גם לגבי ה"מקום", אמנם ה' נמצא בכל מקום וקרוב ה' לכל הקוראים אליו באמת. אך בכדי שאנו כבני אדם נוכל להתקרב אל ה' אנו זקוקים למקום - מקום שה' בוחר לשכן שם את שמו יתברך.
העיקרון הזה הוא עקרון הפוך מרעיון ה"עולם ככפר גלובלי קטן", העולם ככפר גלובלי קטן הופך את המציאות לחסר יחוד,  הכל אותו דבר, אין השגחה ואין בחירה וסגולה - הכל זהה - אותו דבר.
בחירת ה"מקום" מאפשרת לנו בני האדם להתקרב אל ה', להסתופף תחת כנפי השגחתו ולהיות נאמנים לו.
גם בחיינו הזוגיים ומשפחתיים, הצורך ב"ראה" - התבוננות ובחירה מתוך משמעות מאוד חשובה.
כשהחיים הזוגיים מלאים בתשומת לב לבחירות, למשמעות שיש לכל מעשה שאנו עושים. תשומת הלב הזו נותנת ערך ותוכן לחיים - זרימת החיים היא חשובה אך לא על חשבון הראיה שיש לכל דבר.
חשוב לשים לב ל"מחירים" שיש לכל מעשה שלנו, לשתף בדרך בה כל אחד מבין את המשמעות למעשים של זולתו ולקבוע יחד את ה"ברכה" ו"הקללה" הזוגיים. כך החיים מתמלאים בתוכן, גם ל"מקום" יש חשיבות.
אצל כל זוג ישנם זכרונות הקשורים למקום מסוים, גם למרחב הבית יש משמעות מסוימת ומיוחדת למקום זה או אחר, בייעוץ זוגי לדוגמה אנו לומדים כמה חשוב לשוחח יחד על המשמעות של ה"מקום".
כך כזוג, יש אפשרות לפתיחת הלב כשמכוונים למקום האירוע, לכל בית יש "מרכז בית" אחר, אצל זוג מסוים זהו הסלון ואצל אחר המטבח. ככל שזוג משתף מהו ה"מקום" שלו אפשר להיות מתואמים.
אני מאחל לכל הזוגות לראות להתבונן ולבחור מקומות זוגיים משמחים.
שבת שלום.


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!