מבט זוגי - פרשת קורח, התשע"ו

בפרשה שלנו אנו נפגשים עם אחד ממבחני המנהיגות הגדולים ביותר של משה רבינו.
קורח ועדתו יחד עם דתן ואבירם ואון בן פלת ומאתים וחמישים נשיאי העדה חולקים על מנהיגותו של משה רבינו.
תגובתו של משה ראויה לתשומת לב.
אילו היה מדובר במנהיג בסדר גודל של משה היום בימינו התגובה הייתה אחרת לגמרי.
ההתייחסות לדעה אחרת, לערעור על דעת "היושב ראש" מיד מזמינה תגובה הפוסלת ברמה האישית את המערערים.
לעומת זאת משה מגיב באופן מעורר הערצה, הוא מתייחס בכבוד לכל אחד מהקבוצות החולקות עליו, ההתייחסות שלו היא עניינית .
מתגובת משה אנו מבינים שהטענות כלפי משה הן שונות.
קרח טוען כלפי משה רבינו: מדוע אתם מיוחסים הרי כולם שווים?!
כלפי טענה זו משה רבינו מגיב בשתי תשובות שונות.
ראשית,"רב לכם בני לוי". כלומר, מי שאין בו את הוקרת הטוב כלפי עצמו תמיד יערער על הזולת לא יוכל לראות אף אחד חוץ מעצמו -אין לו בטחון עצמי לכן מערער על הזולת.
שנית, ההנחה שכולם שווים – זהים, היא טענה שגויה מהיסוד.
לכל אחד יש שליחות אחרת בזה העולם .
"בוקר וידע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו".
החברה בנויה משונות ולא מאחידות. האחידות יוצרת מערכת של שליטה כוחנית.
הקבוצה השנייה החולקת על משה רבינו טוענת טענה אחרת לגמרי.
היא טוענת שמשה רבינו לא אמין , הוא לא סיפק את התמורה ליציאת מצרים. עם ישראל לא הגיעה לארץ ישראל.
כלפי הטענה הזו משה מנסה בכל דרך להשאיר ערוץ הדברות פתוח. לצערו הם לא היו מוכנים להידבר עמו.
הן לקבוצה של קורח והן לקבוצה של דתן ואבירם משה מתייחס בכבוד רב.
זוגיות והיחסים במשפחה דומים למערכת הנהגה של מדינה.
פעמים רבות פגשתי יחסי אהבה שהתחלפו ליחסים של מאבק כוחות בין בני זוג.
כאשר אחד מבני הזוג מרגיש שמקומו לא בטוח במערכת הזוגית, לפעמים התגובה היא כוחנית.
הפרשה שלנו מלמדת כיצד אפשר להנהיג את הספינה הזוגית אחרת בלי המאבקים הללו.
אפילו כאשר יש טלטלות אפשר להנהיג אחרת את הספינה למים שקטים.
העיקרון הראשון שמשה רבינו מלמד אותנו הוא, שאין שוויון של זהות בין בני זוג.
כל אחד מבני הזוג הוא יחיד ומיוחד וככזה הוא שונה מחברו, השוני הזה לפעמים מקשה על בן הזוג השני.
אך דווקא הקושי מהווה הזדמנות להיפגש עם הייחוד ולהרוויח את ה"שליחות" של בן הזוג.
לדוגמא, אם אחד מבן הזוג דייקן והשני "זורם" בהתנהלות היום יומית יכולים להיות לפעמים התנגשויות.
אך באופן מהותי כל אחד מבני הזוג מרוויח מהייחוד של חברו.
העיקרון השני שמשה רבינו מלמד אותנו זוהי החשיבות בערוץ פתוח מתוך כבוד לשני.
ככל שמתרוממים מלפגום פגמים וחסרונות ברמה האישית.
נשארים ברמה של כבוד לזולת, לכאביו, משאירים ערוץ פתוח להדברות - אפשר לגשר על פערים גם גדולים.
אך מנגד, אם אין אמון בין בני זוג, יש ירידה לרמה קטנונית ואישית - יש חוסר אמון. קשה מאוד להשאיר ערוץ פתוח ולרוב החוט המשולש ינתק.
ולבסוף העיקרון הנוסף שמלמד אותנו משה רבינו הוא מבט של חסד.
כתגובה לחטאם של הפלגנים והחולקים על משה רבינו ה' מעונין לכלות את העדה .
משה ואהרון מתפללים אל ה' ומפצירים "האיש האחד יחטא ועל כל העדה תקצוף?!".
כלומר בכל מצב של משבר חמור כל שיהיה חייבים לראות את המציאות מתוך הקשר וענייניות.
המבט הזה הוא מבט של "חסד עולם חסד יבנה", מבט מתוך עיניים של דין. זהו המבט של קרח - כולם קדושים ומדוע תתנשאו.
משה מבקש מה' על עם ישראל מתוך מבט של חסד.
גם בין בני זוג אפשר ללכת עד הסוף עם האמת ולזלזל בעמדה של הזולת אך אפשר ללבוש עין טובה ולב טוב ולראות את המציאות מתוך מבט של חסד.
עולם חסד יבנה.
עקרונות אלו מאפשרים להנהיג את ספינת הטיפול הזוגי והמשפחתי ממים רוגשים למים רגועים.
אני מציע לכל זוג וכל אחד מבני הזוג להתבונן עד כמה הם רואים את השוני וההבדל ביניהם כהזמנה להיכנס פנימה, להיכרות יותר עמוקה האחד עם השני.
אני מציע להתבונן ולבדוק עד כמה גם בשעת רתיחת הדם אנו נוהגים בכבוד האחד כלפי השני.
והעיקר להשאיר ערוץ של תקשורת פתוח.
שבת שלום


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!