הפרשה שלנו עוסקת בהמשך מתן תורה - עשרת הדברות, ניתן למצוא בפרשה סוג של טיפול זוגי ומשפחתי.
המתבונן באוסף הפרטים הרבים מנסה לראות חוט המקשר בין כל הפרטים, עיקרון היוצר סדר כלשהו.
לעניות דעתי, הפרטים בפרשה נעים בין שני קטבים, בין ה"חסד" לבין ה"דין".
מחד, ישנה רשימה של מיקרים מכל תחומי החיים, ברשימה הזו מתואר, מה קורה לאדם החורג ממה שנכון וראוי לנהוג ולעשות. יש מחיר לחריגה שלו, עבד עברי, מכה את חברו, שור חובל וכך הלאה.
מאידך יש מצווה חיובית - לא הימנעות מ... "כי תפגע שור אויבך או חמורו תעה השב תשיבנו לו. כי תראה חמור שונאך רובץ בדרך תחת משאו וחדלת מעזב לו?! עזב תעזב עמו!"
המצוות הללו הם מצוות הדורשות מהאדם רגישות יתרה לסביבה ויציאה מהדרך בכדי לעשות חסד.
שתי הקטבים הללו הם נראים סותרים.
לאדם שחי בעמדה של מקרים ותגובות, יש תחושה שהוא יודע מה יקרה עם...
העמדה הזו נותנת תחושה של בטחון ושליטה על החיים, כביכול האדם יודע איך ה' מגיב ופועל בעולם, עיניים של  דין - מה נכון " ומה מגיע לי..."
אך מצוות השבת אבידה היא מביאה את האדם לעמדה אחרת, למבט אחר על המציאות.
האדם נדרש להיות רגיש למה שקורה מסביבו.
לא כי הוא צריך, אלא כי הוא בעל חסד, ואפילו למי שהוא שונא לו (חכמינו שואלים איך יהודי יכול לשנוא את אחיו? הם עונים שזהו אדם העובר על מצוות ה' לכן הוא שנוא)
התורה דורשת מהאדם לצאת מתחומי "ארבע אמותיו" לעבר הזולת.
המפגש בין שני הקטבים הללו הוא בפס אנשיי "קדש תהיון לי".
להיות "אנשי קדש" משמעו להיות אנושי, להיות תחום בין מה שחייבים, צריך, מידת הדין ובין מידת החסד שהיא מעבר לדין, מעבר למה שחייבים מתוך רגישות לשני.
עבודת ה' היא התנועה בין שני הקטבים הללו.
ה"דין", מה שנכון , מה שצריך.
המבט המאפשר שיפוט כלפי המציאות והמבט של ה"חסד" לפנים משורת הדין.
גם בחיים הזוגיים אנו נעים בין שני הקטבים הללו.
מחד ישנם דפוסים קבועים לכל אחד, ישנן הציפיות, איך צריך לנהוג, מה כל אחד מבני הזוג מצפה מבן זוגו.
במסגרת הזו יש מצבים שבני זוג מבקרים את ההתנהלות של השני.
אך מאידך יש מחויבות ל"חסד" לנתינה לשני בלא תנאי.
להיות "אנשי קדש" מלאי אנושיות האחד כלפי השני.
כשמחשבות אלו עולים אני רואה בעיניי רוחי תינוק הנח על גבי זרועות אמו בנחת, התינוק חווה בטחון רק בגלל ההכלה והקבלה בלא תנאי של האם.
כל אחד זקוק למקום הבטוח הלא מותנה בכדי לצמוח, זה נכון לגבי הפרט ובמיוחד נכון ביחס לחיי זוגיות.
אני מציע שכל אחד יתבונן בחייו הזוגיים ויבחן, מתי הוא ביקורתי,  באיזה מצבים, האם הביקורתיות יוצרת קרבה או ריחוק.
מתי הוא "בעל חסד", מגלה יחס של קבלה בלא תנאי, בלא לצפות לקבל תמורה עבור היחס שלו.
האם בן הזוג יודע  על מחשבות אלו, אם לא, רצוי לשתף אחד את השני במחשבות הללו.
בהצלחה
הדס

אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!

מבט זוגי - פרשת משפטים, התשע"ו