מבט זוגי - פרשת בראשית 

הנה מתחילה שנה חדשה ואיתה מחזור חדש של פרשות שבוע והעבודה הזוגית הנובעת מכל פרשה.
בפרשת הבריאה ישנה תופעה מיוחדת יש סיפור כפול של בריאת האדם בין פרק א' שבפרשה ובין פרק ב'. בכל פרק התורה מתארת צד אחר בהוויה הקרויה "אדם".
בפרק א' התורה מתארת את הדרך בה הקדוש ברוך הוא בורא אדם "ויברא אלוקים את האדם בצלמו בצלם אלוקים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם. ויברך אתם אלוקים ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ..." האדם מקבל תואר, "זכר ונקבה" - יש לו תפקיד לפרות ולרבות , לכבוש ולרדות בבריאה.
בפרק ב' בריאת האדם מתוארת באופן מפורט, האדם נוצר מהאדמה והקדוש ברוך הוא נופח בו נשמת חיים.
כמו כן, בפרשה מתואר התהליך בו נוצרה האישה. מרתק במיוחד התיאור של החתונה הראשונה. "ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת" - כאן האדם נקרא איש ואישה.
מה פשר ההבדל בשם הניתן לאדם בפרק א' ובזה הניתן בפרק ב'?
האדם הוא יצור מורכב ומופלא, יש באדם צד שבאופן עקרוני דומה לכל שאר הבריות.
האדם מתרבה כמותם. האדם נקרא על שם הפונקציה שבה הוא נצטווה לפרות והתרבות, לכבוש את הארץ, זכר ונקבה. ומאידך יש בו צד שבו הוא מיוחד מכל שאר הבריות עלי האדמה וזו האישיות. רק לאדם יש אישיות ייחודית בעלת צביון ייחודי. כשם שאין פרצופיהם שווים כך אין נשמתם שווה. כל אדם הוא יצור מיוחד וייחודי.
בפן הזה הקשר בין בני האדם ובין כל זוג וזוג אינו רק קשר פונקציונלי אלא קשר של אישיות.
האישיות של האחד מתקשרת ומתאחדת עם האישיות של הזולת.
זהו פן שיש רק לבני האדם, זהו הפירוט המופיע בסיפור הבריאה בפרק ב'.
אני חושב שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם אתגר, האם הוא רוצה להישאר רק ברמת שאר הנבראים בעל פונקציה - זכר או נקבה, או שהוא רוצה לגלות את שאר האדם מן הבהמה, לגלות את אישיותו המיוחדת.
ברמה הזוגית, כל זוג לאחר תקופת היכרות מקים סוג של "מפעל", יש חלוקת תפקידים, יש מדדים להצלחה.
כל זוג מחליט האם ב"מפעל" שלו תהיה היררכיה או שותפות.
המטרה היא לנהל את ה"מפעל" – המשפחה – הזוגיות בצורה היעילה ביותר ולהגיע לסוג של שגרה בריאה.
זהו מצב נפלא, אך ישנה קומה נוספת יש אפשרות לקיים מפגש מתמיד של אישיות שונות המפרות זה את זו מגלות את המיוחד האחד בשני.
זו מדרגה אחרת לגמרי, היא מדרגה של יחסי אישיות.
הפן הזה הוא פן שכל הזמן צריך להתחדש.
האתגר של זוג הרוצה לטפס למדרגה הזו היא לראות מפעם לפעם האם כל אחד הצליח לגלות את המיוחד באישיות שלו בקשר הזוגי.
כדאי מפעם לפעם לשבת האחד מול השני ולהתבונן מה התחדש לכל אחד בבן הזוג, או שמה מה שהיה הוא שיהיה.
רצוי להתבונן במה כל אחד מבני הזוג היה שותף בגילוי פן חדש בזולת.
כדאי לשוחח האחד עם השני במה כל אחד יכול לעזור לזולתו בחשיפת המיוחד בו.

זכורה לי שיחה שקיימתי עם חבר בעבר, הוא התפלא איך אני נשוי כל כך הרבה זמן.
עניתי לו: "העבר המשעמם - כבר היה. העתיד מרתק אותי כי אני לא מכיר לא את עצמי ובטח לא את אשתי בהתמודדויות שתהיינה, זה יהיה מרתק לגלות את עצמנו אז"
בהצלחה בהתחדשות השנה.


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!