מבט זוגי - מטות מסעי

בפרשה שלנו עם ישראל נמצא בישורת האחרונה לפני הכניסה לארץ ישראל.
בתחילה הפרשה עוסקת בהפרת נדרים, מלחמת מדין, חלוקת הארץ לשבטי ראובן גד וחצי שבט המנשה ולבסוף מסעי בני ישראל.
בפרשת הנדרים מופיע פסוק המכניס את הפרשה להקשר: "....לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה". עניינה של פרשת נדרים הוא האמת.
האדם המקבל על עצמו התחייבות או יוצר מחויבות, חלק מהיותו אדם זה לעמוד בדיבורו, בקדושתו.
בעלי החיים, חיים מתוך הכרח האינסטינקט, הם אינם מכניסים את עצמם למחויבויות.
האדם נאמן בכך שהוא עומד בדיבורו, אך מציאות זו היא קשה, פעמים שאדם נופל מפאת ששכח או אפילו במזיד.
האם כשאדם נופל אין לו תקומה?
כאן נכנסת פרשת מלחמת מדין, לאחר המלחמה בני ישראל לוקחים שלל, הכלים של מדין, אך כלים צריכים הכשרה. הכלים צריכים לצאת מקלקולם. התורה מלמדת אותנו שאפשר לתקן.
הרעיון הזה חשוב לא רק לגבי הלכות כשרות אלא לחיים בכלל.
עם ישראל נכנסים לארץ ישראל, לעם ישראל יש אידיאלים גדולים אך הם עלולים ליפול ולהיכשל בעמידה בהם.
התורה מלמדת אותנו שגם אם נופלים אפשר "להכשיר את הכלים".
ברמה הזוגית הדבר החשוב ביותר לשלמות הזוגית - זהו האמון.
האמון נבנה כאשר ישנה שקיפות ואמון בין בני הזוג, כאשר יש אפשרות שבין בני הזוג יהיה מצב של "לא יחל דברו".
אך גם אם נופלים יש אפשרות לתקן ולהכשיר את ה"כלים", אם ב"אש" אם ב"מים".
זו יכולה להיות חוויה מעניינת לבחון כל אחד לעצמו וביחד, באלו מקומות בחיים הזוגיים פשוט להיות שקופים ובאלו מקומות יותר קשה.
"לא יחל דברו ככל אשר יצא מפיו יעשה".
שבת שלוםאם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!