מבט זוגי לשבת הגדול


מדוע השבת נקראת "שבת הגדול"?
ניתנו הרבה סיבות לשם הייחודי לשבת המקדימה את חג הפסח.
אני רוצה להציע סיבה אחת אשר שייכת גם לעולם הזוגיות והמשפחה.
השבת הזו בזמן יציאת מצרים הייתה השבת שבני ישראל צוו לקחת את השה ולשמור אותו במשך ארבעה ימים לפני הקרבתו לקרבן פסח.
חכמנו ראו בלקיחת השה ענין מאוד מיוחד.
בני ישראל אשר היו עבדים לא רק למצרים אלא לתרבות המצרית שראתה בשה אל. בשבילם לקחת את השה ולשמור עליו בידיעה שהוא הולך להיות מוקרב, זאת הייתה משימה לא פשוטה כלל וכלל. זה דרש עוז ותעצומות נפש מיוחדות, זה דרש נאמנות לקב"ה.
לכן שבת זו הבליטה את גדלותם המיוחדת של ישראל שעל אף הקושי לקחו את השה.
 בזה הם הראו את השוני בינם לבין המצרים.
אך ישנה עוד קומה, נזכור שבני ישראל היו במדרגה של כמעט התבוללות ובלשון חכמנו "במט' שערי טומאה".
באם היו נטמאים עוד קצת היו מגיעים למדרגה המ' שם כבר חס ושלום אין חזרה.
כלפי חוץ היו כמעט כמו המצריים ובזכות מעשה קטן הקב"ה ראה בהם את בניו האהובים שלמענם הוא משתמש "בידו החזקה" ומוציא אותם ממצרים.
זוהי הגדלות של השבת שבת הגדול.
גם ביחסים זוגיים ובמשפחה בכלל, יש הרבה פעמים מצב שבו יש ביקורת רבה על טעויות, התנהלות לא מתאימה. יש הכרח להתבונן בעומק ולראות את המעשה (לפעמים היחיד) המבליט את הטוב היפה.
המבליט את חסד הנעורים ועל פי זה לשפוט את השני.
כך אפשר "לעורר את האהבה עד שתחפץ...". צריך לראות גם בחיים המשותפים איפה הגדלות גם כשהיא נחבאת בין הכלים.
הדרך להגיע לזה היא ראית ההתאמצות של הזולת ביחס לעצמו.
 כמו בני ישראל שגדלותם הייתה בעצם לקיחת השה כי להם זה היה מאוד קשה.
יהי רצון שנזכה לראות את הגדלות של בן הזוג שלנו ובני המשפחה. 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!