מבט זוגי - פרשת לך לך, התשע"ז

בשעה טובה השבוע נפגשים עם אברהם אבינו, אבי האומה ובתחילת דרכו, אברם.
חכמינו ראו באבות האומה - אנשי המופת, מהם אנו שואבים כוחות ודוגמא, לא רק במישור הלאומי אלא גם במישור האישי, הזוגי ומשפחתי, מעיין ייעוץ זוגי לזוגיות תקינה.
אני מבקש הפעם להתבונן בנקודה אחת שהאירה והעירה את תשומת ליבי ביחס לדמותו של אברהם אבינו, ולמצוא את הדרך בה היא משליכה על החיים שלנו.
"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" - תחילת הפרשה פותחת בציווי הקשה של נטישת כל דבר מוכר, עזיבת העבר והליכה אל עבר הלא נודע.
עבור ההליכה הזו מובטח לאברהם אבינו כל טוב.
"ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה"
אברהם אבינו מגיע לארץ כנען עם כל הרכוש והנפש אשר עשו בחרן.
הצפייה שלנו הקוראים, שאברהם אבינו יתחיל לבנות את עתידו את מקומו במישור הגשמי הממשי זהה לקין שבפרשת בראשית מקבל את ברכת ה' ומיד מתחיל לבנות עיר.
אך אברהם אבינו מפתיע, ומיד בונה מזבח לה'.
כך לאורך כל הפרשה, אברהם אבינו הולך ממקום למקום ובונה מזבחות לה'.
אברהם אבינו מלא ניגודים.
מחד אדם עשיר עתיר נכסים אך לא מבליט את עשירותו, את נכסיו כאייל ממון ונדלן, אלא מבליט את הערכים הערכיים והרוחניים שלו.
בהמשך הפרשה אברהם אבינו מציל את לוט יחד עם כל אנשי סדום במלחמת ארבעת המלכים מול החמישה,
מלך סדום מבקש לגמול לו ולהעניק לו רכוש.
אך אברהם אבינו מעדיף לדבוק בערך "הרמתי ידי אל ה' אל עליון קנה שמים וארץ. אם מחוט ועד שרוך נעל ..."
אברהם אבינו מהווה מעין מצפן ערכי, הוא אינו מעצים את הביטחון בחומרנות, בכסף וברכוש, אלא בערך, ברוח ובקשר עם ה'.
הדוגמא  מאברהם אבינו חשובה לנו היום בעולם הסובב בכל כך הרבה ביטחון מדומה בחומר.
אברהם אבינו מלמד שעל אף כל העושר והביסוס החומרי, אם חסרה תשתית ערכית המעגנת את כל העושר, העושר עלול להיות לרועץ.
העולם שלנו הוא עולם השם דגש כל כך משמעותי על הביסוס החומרי, במצב כזה עלולים לשכוח לשם מה עובדים כל כך הרבה ומתאמצים כל כך.
אנו מוכרחים כל הזמן להיות עסוקים בערכים רוחניים הנותנים משמעות לכל המעטפת החומרית של החיים, אחרת המציאות עלולה לקרוס כמו אצל מדינת סדום.
המציאות הזו נכונה לא רק במישור הכללי אלא גם במישור הזוגי.
זוג משקיע השקעה של כוחות נפש ועבודה בכדי לבסס את עצמו במישור החומרי, רמת חיים וכדומה, פעמים רבות מרוב עיסוק בצדדים הללו בני הזוג שוכחים מהו העיקר ומה הטפל.
אחד מחברי הקרובים הוא ארכיטקט, חברי שיתף אותי, הרבה פעמים כשזוגות באים לתכנן את ביתם הם משקיעים כל כך הרבה אנרגיה בצדדים החומריים ולא משקיעים את אותם כוחות בכדי לברר ולבסס את התשתית הערכית המאחדת אותם.
מצב זה יוצר מצב שישנו בית חומרי, אך זוגיות מתפרקת.
הפסיכולוגית קלייר רבין בספרה "טובים השניים" טוענת שחוזקה של זוגיות מותנת ביכולת של זוג לייצר דיאלוג ערכי.
אני מציע שכל זוג, יחד עם השקעת המאמצים במישורים החומריים, ישקיע מאמץ בכדי לברר ולבסס את הערכים המשותפים לשני בני הזוג. רצוי שבני הזוג יבררו מהם הערכים שהם היו רוצים שהילדים שלהם יראו כמורשת שלהם. על הזוג לחשוב על מה הם לא מוכנים לוותר מבחינה ערכית בזוגיות שלהם. האם כזוג הם תמימי דעים או שמא יש ביניהם חילוקי דעות?
בירור כזה מספק יציבות ובטחון, ברור כזה הוא ההליכה בדרכיו של אברהם אבינו.

בהצלחה שבת שלום.


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!