מבט זוגי - חג השבועות, התשע"ו

חג השבועות הוא חג מתן תורה, הרבה "תופסים" את התורה כמערכת חוקים שתורמת סדר לחיים, אך למעשה  התורה היא הרבה מעבר לכך. התורה היא הגילוי לאיכות חיים אחרת. כלומר , לאדם האנושי ישנם הרבה אופנים בהם הוא חי, אלו הן התרבויות השונות. אך התורה חושפת בפנינו מערכת אחרת, משהו שלא נכנס לעולם מושגים אנושי.
המדרש מתאר לנו את דו-השיח בין הקדוש ברוך הוא לבין אומות העולם שגם להם הוצעה התורה.
כל אומה שאלה מה כתוב בה?
התשובה הפתיעה, מדוע ? כי בתשובתו הקדוש ברוך הוא אינו ענה כמצופה. כשם שהתורה אינה דבר סטנדרטי ומצופה.
חכמים במסכת סוטה מביאים לנו הצצה לגבי מהות התורה.
דרש ר' שמלאי תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים - דכתיב "ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם" וסופה גמילות חסדים דכתיב "ויקבר אותו בגיא".
תורה היא גמילות חסד  - ההפך מדין.
חסד זוהי תנועה נפשית של מעבר, מעבר לנדרש, מעבר למצופה.
לאחר חטא אדם הראשון הציפיה היא שה' יגרש את האדם לא רק מגן עדן אלא בכלל.
במקום זאת ה' תופר לו כותנות עור – לכסות על הבושה.
בסוף התורה, ה' קובר את משה רבינו בגיא - ה' עסוק בקבורה שזהו חסד של אמת.
התורה - מגמתה לחנך ולעזור לנו להשתית את החיים על מערכת שהיא כולה חסד, לא דין.
יבוא השואל וישאל, איך זה בא לידי ביטוי הלכה למעשה?
בחג השבועות נוהגים בקהילות ישראל לקרוא את מגילת רות.
במגילת רות יש הדרכה באשר ל-מהו חסד בחיים.
רות המואביה כולה גילוי של חסד, היא דבקה בנעמי לא משורת הדין אלא לפנים משורת הדין.
רות ניגשת אל בועז כגואל, לא משורת הדין אלא לפנים משורת הדין.
לעניות דעתי ישנו רובד יותר עמוק בהבנת המושג חסד.
חסד -זוהי פעולה שאדם עושה לחברו בכדי לזכות אותו במשהו שהוא שלו אישי, ולא כי הוא חייב.
נעמי נקראת נעמי מפני שהיא מנעימה לאחרים, אך כשהיא חוזרת לבית לחם ואנשי העיר מקבילים את פניה היא אומרת להם אל תקראנה לי נעמי אלא מרא. חיי לא מיצו את עצמם במקום להיות מלאת נועם חיי מלאים מרירות.
רות - בכל מעשיה מצליחה להחזיר לנעמי את שמה.
בועז איש אמיד ונשוא פנים ובמעשיה רות גומלת חסד עם בועז, היא מביאה אותו לגאול את שדה אלימלך ולהיות היבם של מחלון.
חסד זוהי התנועה המאפשרת להוציא מן הכוח אל הפעל כוחות גנוזים ורק בגלל קרבה ואהבה.
הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורת חסד, תורה שכל ענינה לאפשר לנו לחיות באיזון מלא עם כל הכוחות שיש בנו, כך  שאף כוח לא יקופח באופן השלם ביותר - זוהי תורת חסד.
הרעיון הזה נכון ביותר גם ברמה הזוגית, העולם רגיל להתבונן במערכת הזוגית מתוך מבט של דין. כלומר, בני זוג מלאים בציפיות האחד כלפי חברו. כל הזמן בני הזוג מצפים שהשני ימלא את הציפיות שלהם.
מצב זה יוצר סוג של מבחן התניה, כל התניה יוצרת ריחוק. אם תמלא את הציפיה אזי יש קרבה "אהבה אחווה שלום ורעות". אך אם לא יש אכזבה- ריחוק.
הקשר הזוגי עומד בהתניה. כמובן שמבט כזה הוא לא תמיד מודע, אך הוא קים.
יתרה מכך מבט זה יוצר מציאות בה כל אחד מבני הזוג רואה את העולם מנקודת מבטו הוא ומאוד קשה לראות את העולם מנקודת ראותו של בן הזוג.
נקודת המוצא של חסד היא אחרת לגמרי.
בני זוג לא חיים מתוך ציפייה שהחצי השני ימלא את ציפיותיהם, אלא להפך איפה בני זוג יכולים מתוך מבט של חסד לעזור לבן הזוג להגשים את מאווייו. מתוך קרבה ולא מתוך הכרח.
יש איחוד של רצונות וחלומות וכל אחד מבני הזוג רואה לעצמו זכות לעזור לחברו להצליח להגשים את רצונותיו.
כשתנועה כזו היא הדדית, זוהי תורת חסד, תורת רות המואביה ובועז.
הרעיון הזה מאפשר קשר לא מותנה, קשר בו בני זוג מתעלים לראות לא רק את עצמם אלא את עצמם ואת בן הזוג יחד.
זה מזכיר לי סיפור אודות ר' אריה לוין ה"צדיק" הירושלמי.
ביום חורפי אחד מופיעים לפניו אב ובנו כשהם במריבה גדולה וביקשו מר' אריה לפסוק מי צודק משניהם.
היה בידם מעיל אחד אותה העת חורף ירושמי קר וכל אחד טען טענות של טעם מדוע המעיל שייך לו.
ר' אריה האזין היטב ואמר לשניהם שהוא יפסוק למחר רק לאחר שכל אחד מהם יציג את טענות זולתו.
למחרת הגיעו השנים כשאין בליבם תרעומת האחד על חברו.
כשהאב הציג את טענות הבן והבן הציג את טענות האב הם ראו  איך המציאות מורכבת יותר משחור לבן וניסו להבין האחד את השני. את הרעיון אפשר לאמץ כייעוץ זוגי.
כשיש מבט של חסד, בני זוג יכולים לחוות אחדות וקשר של קרבה אמיתית.
אני מציע לכל זוג לעשות רשימה של חלומות ולשתף האחד בחלומות זולתו ולראות איך כל אחד יכול להיות בעל חסד לנסות ולעזור לבן זוגו להוציא מהכח אל הפועל את חלומותיו.
בשעת קונפליקט לנסות ולראות האם כל אחד מבני הזוג יכול לטעון את טענת חברו בכנות - אם כן, אזי המחלוקת היא באמת לשם שמים ואזי בוודאי ימצא פתרון.
יהי רצון שנזכה לתורת חסד על לשוננו.
חג שמח חג קבלת תורת חסד.
 
 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!