מבט זוגי - פרשת נשא

פרשת השבוע נחלקת לשני חלקים, החלק הראשון עוסק במגוון נושאים החל משילוח המצורע מן המחנה, דין אדם המועל, דין אישה סוטה, הלכות נזיר והנודר וברכת כוהנים.
לעניות דעתי הקשר בין הפרשיות השונות הוא ההכנה ל"הליכה בדרך".
איך לתקן את הכישלונות השונים.
הצרוע זה האדם שנכשל בדברו לשון הרע.
המועל הוא האדם שגזל.
אישה שבעלה חשד בה. לבסוף הנזיר הוא זה שהתרחק מהחיים משתיית יין וכד'.
איך יחזור לחיים רגילים.
אתמקד בשני נושאים, בפרשת אישה סוטה והנזיר ובקשר ביניהם.
לפני שנתבונן בפרשת סוטה נאיר את דיוקם של חכמינו זיכרונם לברכה: המים המאררים היו בודקים אם האישה לא נהגה בנאמנות כלפי בעלה רק כאשר הבעל היה נאמן לאשתו.
אך אם הבעל לא היה נאמן לאשתו, כל רעיון אישה סוטה לא היה עובד.
התורה מבארת, כאשר התעורר באדם חשד, שיש לו על מה להתבסס, שאשתו לא נאמנת לו, על אף שהתרה בה ואף על פי כן האישה נהגה באופן מחשיד, על ידי טקס שתיית מים מיוחדים הנקראים מים מאררים יש אפשרות לגלות האם האישה נאסרה על בעלה או לא.
התורה מוסיפה, באם יתברר שהאישה לא נהגה באופן אסור, לא רק ששמה נטהר, אלא שהיא מקבלת הבטחה לפרי בטן.
הדבר הזה מפתיע, איך מתהומות חוסר אמון בין בני זוג ובמצב תיאורטי של חשד כל כך גדול מגיעים למצב שבו לא רק שיש תיקון אלא יש הבטחה לזרע?
איך אפשר לתקן את האמון?!
פרשת נזיר גם היא מפתיעה.
הנזיר הוא האדם שהתעלה מעל לחיים רגילים, אדם  שהפסיק ליהנות מהצד החומרי של החיים, התרחק עד הקצה משתית יין וכד'.
התורה מבארת איך אדם כזה בסיום תקופת נזירותו, יכול ואף צריך לחזור אל החיים הממשיים, לחזור וליהנות מהעולם שה' ברך אותו.
החוט המקשר בין שתי פרשיות אלו הוא אותו רעיון. כאשר אדם רואה את החיים רק מנקודת ראותו, רק דרך המשקפיים של עצמו, הוא עלול מהר מאוד לחשוד בבן זוגו או בבת זוגו ולמצוא ראיות לחשוד בו/ה.
אך כאשר כל אחד מבני הזוג מתאמץ לראות מה עובר על השני, לא רק מה עובר עליו עצמו, הוא מתחיל להבין ולהזדהות עם השני ולראות בו את הטוב.
אישה שיש בה רק חשד, אין הוכחות. עוברת מסכת קשה ביותר. מי שמלווה אותה זה בעלה, זה לא רק היא שעוברת את המסכת הזו.
שניהם כך לומדים לראות זה בצרת חברו, כל אחד נאלץ מכורח המציאות להיחשף למציאות חברו - כך מתקנים את השורש שהביא לתקלה של החשד.
האישה שלא הייתה ערה לחשד המתעורר על ידי מעשיה והאיש שלא ראה את אשתו וצרכיה.
כך גם הנזיר, כאשר הוא התעלה והתרחק מעולמו של ה' במניעתו מהעולם... חזרתו היא בכך שהוא רואה את העולם כולו כחלק מבריאת ה' ולא מתנזר כקורא תגר על יפי עולמו של ה'.
רעיון זה הכרחי לשימור וחיזוק הקשר הזוגי.
כאשר יש קושי בין בני זוג, האינסטינקט הוא להתבונן פנימה, לחוש את הכאב, את העלבון והקושי.
אך דווקא כאן יש צורך להתעלות. יחד עם ההתבוננות בעצמנו חייבים לראות מה עובר על השני איפה הוא נמצא, שם נגלה את השני, נגלה סיפור יותר מורכב - נלמד זכות.
כך אפשר לבנות חזרה את האמון הזוגי ולחזור לחיים.
שבת שלום 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!