מבט זוגי - פרשת לך לך

בפרשת השבוע הקרובה, פרשת לך לך אנו נפגשים עם אב האומה הישראלית -  אברהם אבינו, מי שהרמב"ם העיד עליו עמודו של עולם.
ישנם הרבה צדדים מיוחדים באישיות הענקית של אברהם אבינו , אך הפעם הייתי רוצה להבליט שתי נקודות באבי האומה היכולות להעשיר גם אותנו.
בתחילת הפרשה מסופר על כך שאברהם אבינו מצטווה לעזוב את כל המוכר לו, את ארצו, מולדתו ומשפחתו וללכת אל הלא ידוע –"אל הארץ אשר אראך".
מתי הגיע אברהם אבינו אל אותה הארץ ששם הוא רואה?!
הוא הגיע לארץ כנען ובהמשך הפרשה אברהם מקבל ברכות נעלות שזרעו יירש את הארץ, אך השנים עוברות ולאברהם ושרה אין צאצאים.
נעבור לרגע לפרשת חיי שרה שם מתואר מעשה כיצד אברהם אבינו קונה את מערת המכפלה, אז עפרון החתי מכנה אותו בשם "נשיא אלוקים אתה בתוכנו".
מדוע זכה אברהם אבינו לתואר הזה?
המדרש מתאר את הדרך בה אדם אחד מצליח לשנות עולם שלם ויוצר מהפכה רוחנית ומשריש את האמונה בא-ל אחד, א-ל המסתתר בשפריר חזיון.
 א-ל שתוארו לא נמדד כפי מה שהעיניים רואות פה ועכשיו אלא "א-ל עליון קנה שמים וארץ".
המדרש מספר על אוהלו של אברהם  שהוא "עשה לו פונדק ופתח לו שני פתחים לכל רוח והיה מקבל העוברים ושבים".
מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקדוש ברוך הוא בפה כל עובר ושב. כיצד? לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו.
אמר להם: וכי משלי אכלתם?, משל אלהי עולם אכלתם. הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולם. (מסכת סוטה יא')
אברהם אבינו מחולל מהפכה בכך שהוא מלא אמונה בעתיד. הוא אינו מתבונן בעולם בראיה קצרת טווח ומועד, המבט של אברהם הוא מבט של נצח. לכן כל חייו אברהם אבינו מחפש את ה"אראך" ורק לאחר מעמד העקידה הוא מעיד "בהר ה' יראה".
בהתמדת אמונה אברהם אבינו הולך במשך שנים לארכה ולרחבה של ארץ ישראל ובונה מזבח לשם ה'.
ביתו של אברהם אבינו מלא בחסד, לא חסד אינטרסנטי, אישי – פרטי, אלא חסד לפרסם את מי שאמר והיה עולם, זוהי משימה של חיים שלא נמדדת בתוצאות מידיות אלא בראיה כוללת.
כך אברהם אבינו יוצר מהפכה עולמית - אמונה והתמדה מתוך ראית חזון.
הכתוב מעיד שתכונות אלו לא היו נחלתו של אברהם, אלא נחלת ביתו, הוא ושרה אמנו ונערי אברהם הם יחידה אחת.
ולזוגיות כשזוג מחליט להקים בית אפשר לראות זאת מתוך מבט עכשווי.
כעת נעים ושמח לאותו זוג נחמד, בברכות ב"שבע הברכות" הציבור המברך את הזוג מכניס את הזוג להקשר אחר לגמרי.
הציבור מברך את הזוג: "מהרה ה' אלוקינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה וכו'". מה הקשר כעת בחתונת כלה וחתן מסוימים להכניס את גאולת עם ישראל? מה הקשר?!
אלא שאנו מבקשים מכל זוג ללכת בדרכו של אברהם אבינו, הקשר הזוגי ראוי לו להתרומם מעבר לרגע ולהכיל חזון גדול. החזון מעניק ערך ומשמעות לבית ולקשר הזוגי הנבנה.
איך מפנימים חזון כה גדול? מתוך אמונה, אמונה בעצם החזון , אמונה בכך שכל אחד מבני הזוג קשור לחזון ומהתמדה של חיים למען הגשמת החזון.
נוסף על כל חסד, בית שהוא מלא בחסד הוא בית שהאינטרס האישי לא חוצה אותו, אלא יכולת הנתינה וראית הזולת בונה אותו.
אני מציע לכל זוג מפעם לפעם להתבונן יחד ולחשוב מהו החזון הגדול שלהם? במה הם ,הזוג המסוים בא לא רק לתקן את עצמו אלא גם לתקן משהו בעולם?
זה יכול להיות בהכנסת אורחים כאברהם אבינו וזה יכול להיות בבניית משפחה למופת.
מהו החזון שלכם?  איפה בזוגיות שלכם מופיע החסד והנתינה לאחר?
התבוננות זו היא דרכם של אב ואם האומה שלנו.
שבת שלום
הדס

 
 

אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com 

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם!