איך מתפייסים?

מבט זוגי ומשפחתי לשבת תשובה ויום הכיפורים תשפ"ד
בשונה מראש השנה, יום הכיפורים אינו יום דין אלא יום כפרה. המשנה בסוף מסכת יומא מביאה את דברי רבי עקיבא שממשיל את יום הכיפורים למקווה טהרה לישראל.
הטהרה בכלל והטהרה במקווה בפרט היא ענין נשגב התלוי בהוראה אלוקית. ישנם רעיונות שאפשר לדלות בעניין טהרת המקווה לחיינו היום יומיים .
בתורת רבי נחמן מברסלב מופיע עניין הטהרה הנשען על הביטוי "השלך על ה' יהבך". כלומר, אדם הנכנס למקווה בשונה ממי שרוצה לשחות נכנס כל כולו למים (בשחייה אדם משתדל להשאיר את הראש בחוץ בכדי לנשום אך בטבילה הרעיון הוא להעלם במים). ההעלמות הזו היא מעין מסירות נפש אל ה' ברצותך אעלה וברצותך ח"ו לא. יש פה תנועה גמורה של הרפיה. וויתור על השליטה בחיים ומסירתם כלפי מעלה, מעין היוולדות מחדש -  זוהי טהרה.
אם נעמוד שוב על ההבדל, נראה שבראש השנה האדם עמד לדין הצטדק בפני בוראו, אך ביום כיפור האדם כביכול אומר מעבר לכל הטענות המצדיקות שטענתי כרגע אני משליך את עצמי להחלטתך ה'. לא מתוך פחד או חוסר ברירה אלא מפני שאנו בניך ובוטחים בך.
יום כיפור הוא יום בו העבודה של וויתור על שליטה והשלכה על ה' עובד רק אם האדם הספיק להתפייס עם חבירו ואם לא כן, זה פשוט לא עובד. מדוע ואיך בדיוק מתפייסים?
ישנו סיפור בתלמוד על רבי אלעזר ברבי שמעון שלמד תורה הרבה וגס ליבו מתוך לימודו. באחת הפעמים שחזר לביתו כשהוא רכוב על חמורו (גרסה אחרת סוסו) ניגש אליו אדם וברכו: "שלום עליך רבי". רבי אלעזר ענה בשאלה : "האם כל אנשי עירך מכוערים כמותך?". ענה האיש: "לא יודע, לך תתלונן בני האומן שעשה אותי". מיד הבין רבי אלעזר את טעותו ונפל מעל החמור וביקש סליחה. אך האיש התמיד בסירובו עד שהגיעו לשערי העיר ורק מכח השתדלות אנשי העיר היה האיש מוכן לסלוח לרבי אלעזר. מיד אמר רבי אלעזר ש"לעולם יהיה האדם רך כקנה ולא קשה כארז".
הסיפור המופלא הזה למעשה ממקד אותנו באומנות הפיוס. להתפייס זה לא רק לקחת אחריות על מעשה שנעשה, אמירה שנאמרה ותו לא. אלא לראות את הזולת במקום שנפגע ובעומק הפגיעה.
רק אחרי שהבין רבי אלעזר שלא רק האיש נפגע אלא כביכול הוא פגע בבריה של ה' וכשהוא הבין שזה פגע בו ממקום שהוא היה קשה אז הוא השליך את עצמו על אותו האיש בלא להתחשבן. זה מזכיר ילדים שאומרים כעת אנחנו "פיטים" -  מידה כנגד מידה, רק אז ההתפייסות התאפשרה.
היסוד הזה הוא קיומי במערכת הזוגית, אי אפשר להתפייס מתוך מבט של מידה כנגד מידה אלא רק מתוך ההכרה בכאב של הזולת ותנועת השלכה. ורק אז יום כיפור מצליח לטהר אותנו ולכפר לנו.
יהי רצון שנזכה להתפייס בלב שלם


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com