מי מסכן ולמי מגיע הכל?

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת עקב תשפ"א
בפרשת השבוע, פרשת עקב, משה רבנו ממשיך להכין את עם ישראל לכניסה אל הארץ מובטחת. בפרשה משה רבנו מעלה קושי לא פשוט שיעמוד בפני בני ישראל: בני ישראל יגיעו לארץ וימצאו שהיא מלאה כל טוב, חקלאות משגשגת, ערים בנויות ועוד. כל הטוב שבני ישראל יפגשו עלול להביא אותם להתקרב אל תרבותם של יושבי הארץ ובתוך התרבות הזאת יש סכנה גדולה של הישאבות לעולם של אמונה בעבודה זרה. לכן משה חוזר כמה וכמה פעמים על האזהרות, שלא ללכת אחר אלוהים אחרים ולהיזהר מלשכוח את הניסים הגדולים ואת ההשגחה הגדולה של ה' כלפי עם ישראל.
ישנם שני פסוקים הטומנים בחובם רעיון עמוק מאוד שנכון לעם ישראל המגיע לבנות את עצמו במולדתו  ולא פחות, מתאים לכל זוג וזוג.
הפסוק הראשון: "...לא במסכנת תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה...ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך...".
הפסוק השני: "לא בצדקתך ה' אלוקיך נותן לך ..."
ר' נחמן מברסלב מסביר את הביטוי "כי לא במסכנות תאכל בה לחם": המסכן או מי שרואה את עצמו כמסכן כמי שאין לו, כל הזמן נמצא במרדף אחרי העולם. אותו אחד, חושש תמידית שמא יחסר לו. לכן הוא כל הזמן בטרדות ואוגר לו ליום המחר. בשל כך הוא לא נהנה מהרגע, ממה שיש כאן ועכשיו. הפסוק "לא בצדקתך ה' אלוקיך נותן לך ..." מבטא תפיסת עולם של "מגיע לי" - בצדקתי, גם מי שמתבונן מנקודת ראות של "מגיע לי", גם הוא לא נהנה ממה שיש, מהרגע הנוכחי, כי הוא לוקח את הכל כמובן מאיליו.
שתי המבטים הללו, לכאורה מגיעים משני צידי המתרס אך הם מביעים את אותו רעיון - לא לראות את המציאות כפי שהיא. וממילא כשלא רואים אי אפשר להיות מלאי הוקרה על מה שיש ואי אפשר לקחת אחריות לתקן את מה שאין.
אלו הן ה"עצות" שנותן משה רבנו לבני ישראל לפני שהם נכנסים לארץ המלאה כל טוב. כשמוכנים לא לקבל את הכל כמובן מאליו ולהנות מההשגחה המתרחשת כעת מול העיניים אזי אין חשש להישאב אחרי אלוהים אחרים אלוהי עץ ואבן.
גם בזוגיות אפשר ליפול למלכודת של ראית המציאות או מתוך מבט של מה שהיה הוא שיהיה אין כל חדש וממילא אין על מה להוקיר ולמי להוקיר וגם אין על מה לקחת אחריות בכדי לתקן ולשפר. ראיה מאד דיכוטומית. מאידך יכולה להתפתח מהכיוון השני מחשבה שהמציאות הזוגית היא שברירית לכן חייבים להיות עם מבט "מפוכח" ולהתכונן לגרוע מכל, כלומר, לחיות מתוך חשש ולא לראות את הרגע ואת הרגעים היפים שיש כעת. אין מציאות שהיא כולה חיובית או כולה שלילית לרוב יש קצת מזה ומזה. האתגר הוא להפוך ולתקן את המציאות.  כאשר בני זוג מוכנים להתבונן על המציאות בעיניים מפוכחות ולהוקיר את הטוב לא ממקום מובן מאליו אלא ממקום כנה ומעריך ומאידך מוכנים לעמול בכדי לקחת אחריות שווה על מערכת היחסים ולתקן את מה שאפשר המערכת הזוגית הופכת להיות מערכת חזקה ויציבה.
בהצלחה 

אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com