איך לעבור את התקופה מתוך צמיחה? לא לשרוד, לעבור!

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת נשא תשפ"א
הרבי מלובביץ' היה נוהג לומר שפרשות השבוע הולכות עם הזמן, כלומר ישנה התאמה בין תוכן הפרשה לבין האירועים המתרחשים בחיי היום-יום. עם ישראל, בארץ ישראל נמצא באמצע מערכה כשמחד מתגלה העוצמה של הערבות ההדדית הגבורה של החברה והצבא, אך מאידך ישנו הרבה חשש המון מתח. הקצוות מתנגשים הן במישור הפרט והן במישור המשפחתי והזוגי.
איך ממשיכים בשגרה ומתמודדים לא רק לשרוד אלא לצמוח.
בפרשת השבוע ישנם שלושה נושאים הנראים כלא קשורים, אך מבחינה פנימית מכילים יסוד שהוא אבן הפינה להתמודדות נכונה עם המצב המורכב.
הנושא הראשון עוסק במפגש עם משבר קשה - משבר קריטי בזוגיות: בעל המקנא לאשתו. הבעל ביקש מאשתו לבל תתייחד עם גבר זר ועל אף הבקשות הנשנות האישה נסתרה עם גבר זר. התורה מפתחת מנגנון לבדיקת נאמנותה של האישה. בכדי שהמנגנון של אישה סוטה יפעל חייב הבעל להוכיח נאמנות כלפי אשתו.
הנושא השני עוסק בברכת הכהנים המברכים את העם באהבה "ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום". הנושא השלישי עוסק במתנות הנשיאים שהביאו לחנוכת המשכן, כאשר כל נשיא הביא בדיוק את אותו הקרבן כמו חברו אך היה זה קרבן אחר לחלוטין.
החוט החורז את שלושת הנושאים הללו זו הוא הכוונה. כאשר הכוונה היא כוונה לשם שמיים, כוונה חיובית. אף על פי שהמציאות נראית אחרת, ישנה צמיחה. אך כאשר הכוונה היא לשם העצמי, האגואיסטי ישנו חורבן. אישה שכוונתה לשם שמיים יתברר כי היא תזכה לברכת ה'. אך אם חס ושלום כוונתה שלילית ישנו - מוות. הכהן המברך מתוך אהבה מנכיח את השפע האלוקי – "ישא ה' פניו אליך". הנשיאים המביאים נתנה כלפי חוץ זהה לחברם אך לכל אחד כוונה אחרת, כך נבנה המשכן יחד עם כל הכוונות.
אנו חיים בעולם מאד מוחצן, עולם מוחצן עד כדי כך שהתכנים הנסתרים ,הפנימיים מושתקים. הרי העיקר זו הכוונה המניעה את המציאות. במציאות של מתח גדול לפעמים אדם מתנהג ואומר דברים שבפועל הוא אינו מתכוון אליהם, הם מבטאים זעקה מתוך קושי. הדרך לעבור את התקופה הזו היא ...ולא אני לא מתכוון בלשרוד את התקופה, אלא לעבור את התקופה מתוך צמיחה, דבר שנעשה כאשר אנו קשובים לנהמות הלב ולא רק למה שיש על פני השטח.
הדבר אפשרי ולו רק על ידי התבוננות זה על זה בעין טובה. עין טובה מתאפשרת כאשר כל אחד מסתכל גם על מה שהוא יכול לתת לאחר ולא רק על צרכיו האישיים. כאשר אנו מתבוננים החוצה, אנו מקבלים כוחות נתינה, הכוחות הללו עוזרים לא רק לזולת, אלא גם לתחושת המסוגלות של האדם עצמו. כאשר יש עין טובה אנו מקשיבים הקשבה פנימית לכוונות טובות.
מבט כזה מאפשר לעבור תקופות של "לכתך בדרך", תקופות מאתגרות הן אצל הפרט והן אצל הכלל. יהי רצון שכולנו נעבור את התקופה הזו ונצליח לצמוח ולגדול ממנה בעין טובה.


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com