איך אפשר לתקן משבר אמון?

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת כי תשא תשפ"ב
בפרשה שלנו מופיע "השבר הגדול" - חטא העגל. שבירת האמון של עם ישראל בקב"ה, עד כדי כך שהכתוב אומר "לך רד כי שחת עמך" - הלוחות נשברים.
השאלה הנשאלת היא איך אפשר לבנות אמון לאחר שבר כה גדול?
בתחילה הייתה מחשבה כמו בתקופת המבול, חורבן ובנייה של עם ישראל מחדש. אך מחשבה זו נדחתה ומשה מוביל תהליך של בניית אמון מחדש.
ראשית בניית האמון היא על ידי לקיחת אחריות. לקיחת אחריות הן על תיקון הקרע שנוצר על ידי עשיית העגל אך לא פחות מכך על ידי משה הלוקח את האחריות להוביל את התהליך לתיקון הקרע בין עם ישראל לבין הקב"ה. השיא של התהליך הוא בבקשתו – תביעתו של משה "הודעני נא את דרכך" -  הראני נא את כבודך. משה מעז לבקש את הקירבה הגדולה ביותר לשכינה כנציג של כל עם ישראל. במבט ראשון היינו מצפים שלאחר קרע כה גדול תהיה התרחקות אך לא, ההפך הוא הנכון, דווקא במקום חרון האף, במקום הכאב הגדול יש את האפשרות לקרבה הגדולה ביותר.
כאב יכול להיווצר רק בנגיעה במקום בו הקשר פנימי ביותר. כשיש קרירות והקשר מתפוגג, אין חרון אף ובוודאי אין כאב. את הרעיון נלמד ממשה רבנו.
שלש עשרה המידות שהקב"ה מעניק לעם ישראל הן הביטוי של הרעיון הזה בראי הנצח. תמיד כשיש כאב או חרון אף של מעלה כלפי ישראל, עם ישראל יזכרו את שלש עשרה המידות כהמשך לבקשתו של משה רבנו "הראני נא את כבודך", כי אנחנו לא כל כך רחוקים מהקב"ה כפי שזה עלול להיראות. שלש עשרה המידות מבטאות את האהבה הלא מותנת של הקב"ה לעם ישראל – "החוט המשולש לא במהרה יכול להתנתק".
לא פעם בין בני זוג עלול להתרחש משבר אמון. השאלה שתמיד מרחפת מעל ראשם של בני הזוג היא האם אפשר לתקן את משבר האמון?.
התשובה תלויה, האם יש מי שייקח אחריות על התהליך של תיקון השבר. לקיחת אחריות היא היכולת להתרומם מעל הפרטים ולחשוף את הקשר העומד ביסוד הכאב ולהבליט את אותם הדברים שמחברים בין בני הזוג באופן לא מותנה. מכח המבט הזה צריך להתחיל תהליך תיקון הרקע. צריך שמי מבני הזוג שיקפוץ לים הסוער, לא כי זה צודק, אלא כי זה מה שנכון ביחס לקשר.... בלי חשבונות של אגו. מכח ה"קפיצה" הזו צריך להתרומם ולחשוף את מה שעומד ביסוד הקשר המבטא אהבה לא מותנית. כשרובד זה נחשף אפשר לגשת לתיקון מעשי.
בסוף הפרשה אנו נפגשים במזבח הקטורת עליו הקריבו את סממני הקטורת. בסממנים אלו היה סממן בשם "חלבנה". החלבנה ריחה היה רע ביותר כשהוא בא לבד אך יחד עם כל שאר הסממנים ריחה היה טוב. משמע, שכאשר חושפים את שלש עשרה המידות בין בני זוג אזי גם דברים שריחם רע יכול להתקן.
יהי רצון שבשעת משבר אמון יהי מי מאיתנו שיאזור מספיק כח ועוצמות לקחת אחריות על הקשר ולתבוע את "שלש עשרה המידות".   
 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com