כיצד הופכים קללה לברכה?

מבט זוגי ומשפחתי לפרשת ויחי תשפ"ד
בפרשת השבוע יעקב אבינו נפרד מבניו. יעקב נפרד תחילה מיוסף ולאחר מכן מכל האחים יחד. הפרידה מהאחים פותחת במשפט "האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים". ומסתימת "ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם". התבוננות בתוכן הברכות בחלוקה לשבטים מעלה שתי תהיות:
האחת - לכאורה אין מסר ברור לעתיד והשנית - לא בכולם נראים דברי יעקב כברכה.
יעקב אבינו מלמד אותנו יסוד מאוד חשוב ועמוק לחיים של כל אחד מאיתנו ובטח לתא הזוגי והמשפחתי. ברכה אינה בהכרח מה שנראה כיפה, אלא שהברכה היא האמת ובוודאי שהמבט הזה הוא המבט שאיתו אפשר לצעוד אל עבר העתיד. כאשר יעקב פונה אל שמעון ולוי הוא פונה אליהם במה שלא נראה כברכה. "ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה...". אם כן, היכן מסתתרת הברכה?
בעל השפת אמת האדמו"ר מגור מבקש שנביט בתחילת הברכה: יעקב אבינו מכנה את בניו "אחים" ובהמשך קורא להם יעקב "בסודם אל תבוא נפשי...". הברכה היא בכך שהם אחים, יש בהם את תפיסת הערבות והאחווה, אך היישום היה לא נכון. לכן יעקב מברך אותם בדבר זה, ובכך יחלקו בישראל את התכונות הללו של האחווה והערבות ומהם ילמדו את כל עם ישראל. כלומר, יעקב אבינו מביט בצורה עמוקה מאוד ומבטא את התכונה המהותית של כל אחד מהאחים. ככל שכל אחד מהשבטים יחיה את מהותו, הוא יגלה את העתיד. דבר שנראה כקללה יכול להראות כברכה השאלה היא מהו ההקשר. יעקב אבינו מבקש מאיתנו להרים את המבט ולהרחיב אותו. המשמעות היא להרחיב את האופן בו אנו שופטים את המציאות ובכך מה שנראה כשלילי יכול לקבל הקשר חיובי.
בחיים ישנן פעמים רבות שבמבט ראשון המציאות נראית מאוד ברורה ושלילית, אך במבט מעמיק יותר ההקשר מתרחב ומה שהיה נראה כמציאות שלילית יכול להראות כברכה. בכדי להפוך קללה לברכה צריך מבט רחב ויתרה מכך אמונה אופטימית על החיים ועל הזולת.
ככל שיש בטחון ואמון בזולת אז תכונות ומציאות שברגע הראשון נתפסים כשליליות יכולות להפוך לברכה גדולה. ככל שמשתנה המבט הזוגי ביניהם ממבט שלילי למבט חיובי אזי המציאות עצמה משתנה. ישנם הרבה זוגות שבתחילת הזוגיות הם בעלי הקפדה האחד על הזולת אך ככל שהעין משתנה לטובה אותם הדברים שהם מקור להקפדה הופכים למקור של השראה ומציאות חדשה.
שינוי המבט והעין מאפשרים גמישות והשתנות.
בהצלחה!
 


אם גם אתם רוצים להעצים ולשפר את הזוגיות שלכם צלצלו כעת 0526606036
או שלחו אימייל had128128@gmail.com